Prema podacima iz bilansa uspjeha, Sloboda je ostvarila prihode u iznosu od 4.139.291 KM, dok su rashodi kluba u periodu 01.01.2019. do 31.12.2019 bili 2.090.503 KM.

Najveći finansijer Slobode je budžet Grada Tuzla koji je u kasu kluba u 2019. godini uplatio 1.480.000 KM.

Stavka ostali prihodi iznosila je 2.321.564 KM i ona je identična prihodima od otpisanih obaveza prema fizičkim i pravnim licima, te Poreznoj upravi FBiH.

Prihodi od otpisanih obaveza, što se može vidjeti iz finansijskog izvještaja odnose se na:

Giprom d.o.o. 758,375 KM

Husić Azmir 543.693 KM

Porezna uprava FBiH 387.629 KM

Arkada 218.463 KM

Adem Šabović 50.700 KM

Amos 45.910 KM

Coolturizam 39.105 KM

Salih Šabović 24.750 KM

Bosna farm 18.766 KM

Ostali 100.728 KM

Nevedene obaveze su otpisane na osnovu izvještaja centralne popisne komisije.

Pojašnjenje u vezi s otpisanim obavezama pokušali smo dobiti iz Slobode, ali niko nije bio raspoložen za komentar.

Sloboda je na plaće i ostala primanja zaposlenih utrošila 752.266 KM.

Izvještaje o poslovanju Slobode možete pogledati na stranici kluba.