24.05.2024.
HomeNovostiSkresati troškove za službene telefone

Skresati troškove za službene telefone

Iako većina parlamentaraca s kojima smo razgovarali podržava inicijativu o ograničavanju troška mobilnih telefona članovima kolegija, te ostalim poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH, neki su stava da ta inicijativa neće dobiti podršku s obzirom na to da su poslanici i delegati “teški” kada je u pitanju ograničavanje njihovih prava, a neki smatraju da je ova inicijativa populistička i da u ovom trenutku ima bitnijih stvari o kojima zakonodavna vlast treba da brine.

Zapanjujuća je informacija da su u prošlom mandatu članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH imali budžet od 1.000 KM mjesečno za mobilne telefone, te da je taj iznos, na inicijativu Safeta Softića (SDA), koji je u prošlom sazivu bio član Kolegija Doma naroda BiH prepolovljen.

U inicijativi koju potpisuju poslanici Naše stranke u Predstavničkom domu BiH prijedlog je da se iznos usluga mobilnih telefona članovima kolegija oba doma ograniči na 100 KM mjesečno, odnosno na 1.200 KM na godišnjem nivou, a da se ostalim poslanicima i delegatima u Parlamentu BiH iznos ovih usluga ograniči na 50 KM mjesečno, odnosno 600 KM na godišnjem nivou.

Predrag Kojović, poslanik Naše stranke i jedan od predlagača ove inicijative koja će se naći na sutrašnjoj sjednici Predstavničkog doma, ističe da je na osnovu  njegovog iskustva do sada očigledno da parlamentarci imaju problem da glasaju za ukidanje privilegija, a za koje ova stranka kao predlagač inicijative smatra da su neprimjerene s obzirom na socio-ekonomsko stanje u BiH.

“Nažalost, imali smo i inicijative vezano za otpremnine i slično tome, koje su težile da se racionalnije troše javna sredstva. Neke od njih su prošle Predstavnički dom, ali kao što ste imali priliku vidjeti na prošloj sjednici, dominacija vladajuće koalicije u Domu naroda BiH sasvim izvjesno čini malo vjerovatnim da će ove inicijative koje su prošle Predstavnički dom BiH dobiti potvrdu u  Domu naroda”, ističe Kojović za “Nezavisne”.

Safet Softić, poslanik SDA u Predstavničkom domu BiH i član Zajedničke administrativne komisije Parlamentarne skupštine BiH, ističe da je on u prošlom sazivu kao član Administrativne komisije i kao predsjedavajući Doma naroda BiH zatekao neku odluku koja je omogućavala članovima kolegija da mjesečno imaju pravo da potroše 1.000 KM samo na telefon.

“Na moj prijedlog Administrativna komisija je prepolovila te troškove za članove Kolegija Doma naroda, jer u tom trenutku nije bilo moguće postići da to bude manje. Još mislim da su to bezobrazno veliki iznosi i da to treba svesti na neku minimalnu mjeru ukoliko uopće postoji potreba da bilo ko ima plaćen telefon u Parlamentarnoj skupštini BiH i ukoliko takva inicijativa dođe u Administrativnu komisiju u smislu smanjenja članovima kolegija i predstavnicima komisija i poslanicima i delegatima, ja ću je sasvim sigurno zdušno podržati”, kazao je Softić.

Dženan Đonlagić, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu BiH,  za “Nezavisne” je kazao da nema ništa protiv ove inicijative ako je ona najvažnije pitanje u  Parlamentarnoj skupštini BiH i ako je ovo maksimum koji predlagač može postići u promjenama.

Lazar Prodanović, delegat SNSD-a u Domu naroda BiH, ističe za “Nezavisne” da ograničavati  članovima kolegija iznos utroška mobitela na mjesečni iznos od 100 KM je nemoguće.

“Radi se o komunikacijama sa međunarodnim predstavnicima i ne može sad zbog ograničenja član kolegija prekinuti razgovor. Kada su u pitanju ostali poslanici i delegati, to treba ozbiljno razmotiriti, ali mislim da je u ovoj situaciji to potpuno beznačajno pitanje u odnosu na druga pitanja koja su važna u Parlamentarnoj skupštini, a svakako treba biti racionalan u troškovima i telefonskim i drugim”, ističe Prodanović. Smatra da je to pitanje o kojem treba da odlučuje Zajednička komisija za administrativne poslove.

“Ne mislim da o tome treba da se izjašnjavaju domovi, ali  treba imati u vidu objektivno očekivanje javnosti oko trošenja budžeta parlamenta”, kaže Prodanović, koji smatra da je to jedna populistička mjera koja sada privlači simpatije javnosti na osnovu nečega što sada nije toliko bitno u ovoj situaciji.

Dragan Mektić, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu BiH, na upit “Nezavisnih” da li podržava ograničenje korištenja mobitela za parlamentarce, kaže da on i ne zna da ima pravo na troškove kao parlamentarac, te da tu beneficiju ne koristi i da sam plaća svoje račune.

Trenutna prava za troškove mobilnih

Radno mjesto                          Prosječni mjesečni iznos             Maksimalan godišnjiiznos 

Član kolegijuma doma                            500                                               6.000

Predsjedavajući kluba                             150                                               1.800

Predsjedavajući komisije                         150                                               1.800

Član kolegijuma sekretarijata                  150                                               1.800

Parlamentarni vojni povjerenik                150                                               1.800

Šef kabineta člana kolegijuma doma      100                                               1.200

Savjetnik člana kolegijuma doma             60                                                  720

Vozač                                                        50                                                  600

Napomena (cifre su izražene u KM)

Prijedlog smanjenja troškova za mobilne

Radno mjesto                          Prosječni mjesečni troškovi        Maksimalni godišnji iznos

Član kolegijuma doma                              100                                        1.200

Predsjedavajući kluba                                 50                                           600

Predsjedavajući komisije                             50                                          600

Parlamentarni vojni povjerenik                    50                                          600

Šef kabineta člana kolegijuma doma           30                                          360

Vozač                                                           30                                          360

Napomena (cifre su izražene u KM)

Nezavisne

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti