Sigurnosni sektor potresaju optužnice – koliko smo mi sigurni?

0

Sigurnosni sektor u Bosni i Hercegovini potresaju optužnice i to protiv onih koji bi trebalo da budu garant sigurnosti svih građana. Ako su oni koji bi trebali čuvati red i mir koruptivni, kako da se građani osjećaju bezbjedno? Ko nam vodi sigurnosni sektor?

Nova optužnica protiv direktora Obavještajno sigurnosne agencije BiH i ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH. Optuženi zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja u svrhe privatnih i ličnih interesa.I druge optužnice se redaju protiv ključnih ljudi na sigurnosnim pozicijama. Krivotvorenje diplome, miješanje u istrage tužilaštva, kupovina glasova, posredovanje pri zapošljvanju u javnom
sektoru. Koliko se afera u našoj zemlji procesuiraju ili se tek javno analiziraju?

Ovakvim i sličnim krivičnim djelima nadležni organi su se djelimično bavili, objašnjava profesor Mile Matijević, a rijetko koja su doživjela kvalitetan sudski epilog.

“Najveći broj afera nakon izvjesnog istražnog vremena su nestali, zastarjeli ili ih više niko i ne spominje”, kaže profesor Matijević sa Univerziteta za poslovne studije Banja Luka.

“Naš sigurnosni sektor je razuđen u više nivoa. Očito je da je nužna ključna reforma koja će uključivati ne samo policijske agencije, nego i obavještajno sigurnosne agencije, to znači da bi praktično trebalo od kantonalnih nivoa, entitetskih do državnog izvršiti reformu sigurnosnog sektora. Kroz zakonsku regulativu regulisala bi se i oblast nadzora nad svim subjektima sistema sigurnosti BIH”, napominje stručnjak za sigurnost Ahmed Kico.

Korupcija, nefunkcionisanje institucija i nepovjerenje u njih, sve to izdvaja BiH kao nedovoljno sigurnu zemlju za život svih njenih građana, govori Eldar Mujanović (Fakultet za sigurnosne studije u Sarajevu), dodajući da bi to trebalo biti prioritet u radu sigurnosnih agencija.

“Sudske odluke koje tek trebaju da budu donesene u nekoliko aktuelnih slučajeva u javnosti koje se često prezentiraju nisu još uvijek došle na taj nivo da sudovi, odnosno nadležni sud o njima odlučuje”, podsjeća Mujanović.

Politički lideri žele, a često u tome i uspiju da preuzmu kontrolu sigurnosnog sektora, ističe profesor Matijević.

“Kroz postavljanje njima podobnih ljudi za vođenje tih resora. Negativno shvatanje snage sistema bezbjednosti u BiH koji treba da štiti interese građana, a ne da kroz djelovanje pojedinaca narušava cjelokupni sistem bezbjednosti”, smatra Matijević.

Optužnim postupcima koji se vode protiv ključnih ljudi na pozicijama sigurnosnog sektora, nadležne vlasti pokazuju da niko nije nedostupan, tvrde sagovornici. No, sve dok neko od krivičnih djela ne dobije kvalitetan sudski epilog, sigurnost građana je pod upitnikom.