SENAT UNSA: Medicinski fakultet da pregleda kompletnu dokumentaciju Sebije Izetbegović

0

Završena je vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj se danas raspravljalo, između ostalog, i o temama koje se već dugo vremena nalaze u fokusu pažnje javnosti – o diplomama direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, kao i predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića, odnosno o načinu kako su stekli akademska zvanja.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj je potvrdio za “Slobodnu Bosnu” da je sjednica završena te da je Senat usvojio zaključak koji će biti naknadno dostavljen.

Za medije su član Senata Darko Tomašević i rektor Škrijelj istakli da je donesen zaključak gdje je zadužen Medicinski fakultet u Sarajevu da se u narednih mjesec dana na toj ustanovi formira ad hoc komisija koja će još jednom pogledati kompletnu dokumentaciju prof. Izetbegović i sve što je vezano za to vrijeme postdiplomskog studija na Medinici i dostavi Univerzitetu u Sarajevu zvaničnu informaciju u narednih 30 dana.

Dodao je da je Sebija Izetbegović uredno izabrala u akademska zvanja, ali da su uočeni neki nedostaci koji će biti ispitani.

Podsjećamo, prema novom Zakonu o visokom obrazovanju, Senatu UNSA je dato ovlaštenje da oduzme diplomu za koju se utvrdi da je nelegalno stečena.

Kada je u pitanju diploma Elmedina Konakovića, Senat o njoj nije raspravljao jer je prije sjednice DIF odlučio da tu nema smetnje.