SDA – riznica afera: Da se vratimo sa afere “Fadil i respiratori” na aferu “Asim i prijatelji”

0
Općinski sud u Sarajevu, odnosno sutkinja za prethodni postupak Tanja Curović u krivičnom predmetu protiv Asima Sarajlića, Sabahudina Delalića i Muhameda Šehovića još 20. marta je zbog sumnje da su počinili krivično djelo primanja dara ili drugih oblika koristi za trgovinu utjecajem izdala naredbu za privremeno oduzimanje određenih predmeta koji se mogu koristiti u toku istrage.

S obzirom na to da je za vrijeme pandemije koronavirusa pravosuđe radilo s minimalnim kapacitetima u narednom periodu se očekuje konkretnija akcija i na ovom slučaju.

Ranije je poznato da je u ovom predmetu u svojstvu svjedoka saslušan načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić koji je i objavio snimak na kojem se čuje kako Sarajlić, Delalić i Šehović komentiraju određene aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonom.

Općinski sud u naredbi je precizirao da će oduzeti predmeti biti dostavljeni tom sudu, gdje će se i čuvati.

U obrazloženju izdavanja naredbe Općinski sud objašnjava da je zahtjev potekao od Tužilaštva Kantona Sarajevo. Sud tako ocjenjuje da na osnovu dokaza koji se nalaze u spisu proizilazi vjerovatnoća da je učinjeno krivično djelo na način kako se to navodi u zahtjevu tužilaštva te je to bio dovoljan razlog da se izda naredba o oduzimanju određenih predmeta koji će služiti kao dokazni materijal.

Ključni argument, odnosno dokaz Tužilaštva je audiosnimak koji je objavljen u medijima početkom marta, koji u značajnoj mjeri kompromituje sada već bivšeg visokopozicioniranog političara iz SDA Asima Sarajlića, ali i kantonalnog zastupnika Sabahudina Delalića i općinskog vijećnika Muhameda Šehovića.

Sarajlić je u međuvremenu podnio ostavku na sve stranačke funkcije, a i dalje je delegat u Domu naroda BiH.