03.03.2024.
HomeNovostiSaopćenjem na saopćenje: Ajanović optužuje, Imamović pojašnjava

Saopćenjem na saopćenje: Ajanović optužuje, Imamović pojašnjava

Tuzlanski advokat i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla – Mirnes Ajanović u nekoliko navrata  javno je problematizirao rad i odluke Kriznog štaba Tuzla. Učinio je to i jučer na svom FB profilu, koje prenosimo u cijelosti: 

Mirnes Ajanović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla

Sredstvima informisanja
u povodu protuzakonitog ukidanja Kriznog štaba Grada Tuzla od strane gradonačelnika Jasmina Imamovića

Protuzakonito ukidanje Kriznog štaba Grada Tuzla od strane gradonačelnika Jasmina Imamovića u okolnostima pandemije koronavirusa, pokazuje da je Imamović spreman ugroziti i odbranu grada iz niskih pobuda osvete, a zbog kritike za neadekvatno i zakašnjelo djelovanje u obezbjeđenju zaštitnih sredstava za sprječavanje i širenje virusa, kao i zahtjeva da se izdvoje budžetska sredstva za obezbjeđenje zdravlja i sigurnosti građana, upozorio je vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović.

Rješenje kojim je Jasmin Imamović ukinuo Krizni štab Grada Tuzla zasnovao je na članu 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisano, citiram: “Zaštita od zaraznih bolesti dužnost je jedinica lokalne samouprave”, završen citat. Imamović je kao pravnik namjerno “zaboravio” da je članom 12. Zakona o principima lokalne samouprave propisano, citiram: “Organi jedinice lokalne samouprave su vijeće i gradonačelnik”, završen citat. Očito je da je sasvim “slučajno” Imamović ukinuo Krizni štab kako bi isključio predstavnika Gradskog vijeća Tuzla, a koji je tražio previše u cilju zaštite građana a posebno jer je tražio izdvajanje budžetskih sredstava, koja za ovu godinu iznose 75 miliona maraka, za zaštitu zdravlja građana od koronavirusa, kao i drugih posljedica djelovanja pandemije.

Sljedeći osnov na koji se poziva Jasmin Imamović je član 1. u vezi sa članom 3. Naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite, koji se isključivo odnosi na Krizni štab Ministarstva zdravstva TK i nikako se ne odnosi na djelovanje kriznih štabova u opštinama ili gradovima, te je očito da je gradonačelnik Jasmin Imamović odlučio po pravnom osnovu “miješanja baba i žaba”, a kako bi spriječio postavljanje zvaničnih zahtjeva za izdvajanje sredstava iz budžeta u cilju odbrane Tuzle od koronavirusa. Tzv. Ekspertni krizni štab koji je osnovao Imamović, i u kojem se nalaze samo četiri doktora, ne može odgovoriti obavezama djelovanja u cilju zaštite građana kada je neophodno da krizni štab čine lica iz svih oblasti.

U prilogu Rješenje gradonačelnika Jasmina Imamovića i Naredba Kantonalnog štaba Civilne zaštite

Tuzla, 24. 3. 2020. Mirnes Ajanović

Istog dana gradonačelnik Tuzle, u svojstvu komandanta Gradskog Kriznog štaba – Jasmin Imamović oglasio se na svom FB profilu, koje, također prenosimo u cijelosti:

SAOPŠTENJE KOMANDANTA GRADSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE TUZLA

Poštovani građani,

Od prvoga dana pojave opasnosti od širenja pandemije koronavirusa, svakodnevno rade i Gradski štab civilne zaštite, zajedno sa službama zaštite i spašavanja osnovanim u Domu zdravlja, Veterinarskoj stanici, Komunalcu, RTV7, kao službi informisanja, Crveni križ, te služba u okviru Komemorativnog centra. Svakodnevno i neprekidno, od prvog dana osnivanja, radi i Krizni štab. Krizni štab je u početku imao širi sastav i imao je sjedište u Gradskoj upravi, a od proglašenja stanja nesreće i aktiviranja Gradskog štaba civilne zaštite, sjedište Kriznog ekspertnog štaba je u Domu zdravlja i čine ga isključivo eksperti medicinske struke.

Ovo govorim zbog opasnih laži koje šire neodgovorni pojedinci, koji se usuđuju širiti laži i u ovako teškom i dramatičnom trenutku. Sutra ćemo pismeno podržati namjeru Vlade Federacije da donese Uredbu sa zakonskom snagom koja će omogućiti strožije kažnjavanje onih koji krše naredbe nadležnih štabova civilne zaštite, rješenje o obaveznoj izolaciji, kao i kažnjavanje onih koji širenjem laži otežavaju borbu protiv pandemije.

Na Gradskom štabu smo danas izvršili današnju naredbu Štaba civilne zaštite TK vezanu za obezbjeđenje prostora za smještaj građana za koje se utvrdi da ne poštuju mjere izolacije, kao i one koji budu pozitivni na koronavirus, ali su bez ili sa slabim simptomima. Danas naređeno, danas izvršeno. Danas smo donijeli i treću Naredbu koja se tiče zadataka Savjeta MZ, sekretara MZ i odbora etažnih vlasnika, koji će imati obavezu, nakon što bude naređeno objavljivanje imena osoba u obaveznoj izolaciji, nadzirati i obavještavati Štab civilne zaštite zaštite i ostale nadležne organe, o svakome ko krši naredbu o izolaciji. Osim toga, oni će nam pomoći da saznamo ko je to došao iz inostranstva, kako bi nadležni organi mogli poduzeti potrebne mjere. Isto tako, pomagat će nam da lakše utvrdimo kome treba poslati pomoć.

Objavljivanje spiskova osoba kojima je naređena samoizolacija je legalno. U Evropskoj konvenciji za zaštitu prava i osnovnih sloboda piše:

„1. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.

  1. Javne vlasti neće se miješati u vršenje ovog prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbijednosti, javne bezbjednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi sprječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih“.

Dakle, Evropska konvencija dopušta miješanje u vršenju prava na porodični život s ciljem zaštite zdravlja, a ona ima prioritet nad domaćim zakonondavstvom.

Dragi moji sugrađani, epidemiolozi kažu da se nalazimo na prekretnici. Ili ćemo pandemiju našom ozbiljnošću, poštenjem i disiplinom pobijediti ili ćemo doživjeti sudbinu goru od Italije. Ako ne budu poštovane naredbe o izolaciji, ako se ne budemo striktno pridržavali strogog odvajanja, neokupljanja, zabrane kretanja, držanja distance, pranja ruku i svih ostalih mjera opreza, ako dopustimo da lažovi i ljudi najgore vrste, stvore stanje dominacije laži nad istinom, prijeti nam katastrofa. Jer, zdravstveni sistem bit će pretrpan stotinama hiljada pacijenata i neće moći spašaviti ljude niti od korone, niti od bilo koje druge bolesti.

Zato, poštujmo što nam naređuju štabovi civilne zaštite koji rade prema uputama epidemiologa i drugih eksperata medicinske struke. Poštujmo sve naređene mjere više nego ikada prije. Samo ako onemogućimo da virus prelazi sa čovjeka na čovjeka, mi ćemo ga pobijediti. Ostanite kod kuće. Samo to treba da uradite, pa da budemo spašeni. Nekad su se ljudi u borbi za druge ljude izlagali opasnosti da izgube život, da ratuju. Sad je potrebno samo to da ostanete kod kuće.

Molim vas, ostanite kod kuće.

Jasmin Imamović, komandant Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti