Sa koliko službenih vozila raspolažu institucije FBiH i ko su rekorderi

0

Organi Federacije BiH posjeduju najmanje 522 službena vozila. Podaci su to do kojih je došao N1, a odnose se na 16 ministarstava i 20 drugih institucija. Prema procjenama, U Federaciji BiH u voznim parkovima je više od hiljadu službenih automobila. Analizu je pripremio Boris Brezo.

Bar djelimično je misterija rasvijetljena. Imamo podatke o službenim vozilima u značajnom broju institucija u Federaciji. Podatke su N1 dostavili iz 16 federalnih ministarstava i 20 agencija, zavoda i drugih tijela. 36 institucija Federacije posjeduje 522 službena vozila.

Ako vam se to ne čini spektakularnom brojkom. Treba znati da u prosjeku na svaku instituciju dolazi 14,5 automobila. Zavidan vozni park.

Očekivano, najviše vozila imaju institucije koje ne mogu funkcionirati bez njih. Primjerice, FUP u voznom parku ima 15 vozila – od limuzina, preko terenskih vozila, pa do glisera, čamaca i prikolica.

Međutim, kabinet direktora policije raspolaže sa pet vozila, od čega AUDI A4, dvije škode oktavije, TOYOTA-LAND V8, te
AUDI Q7. Sve to posjeduje kabinet direktora FUP-a.

Još nekoliko institucija prednjači u brojnosti automobila. Federalna uprava civilne zaštite ih u voznom parku broji skoro 100, Uprava za inspekcijske poslove 65, a Služba za zajedničke poslove organa Federacije 25 službenih vozila. Broj vozila u ministarstvima varira, ali je ubjedljivi rekorder Federalno ministarstvo raseljenih osoba, sa 18 službenih automobila. U odgovoru za N1 tvrde da su im vozila potrebna za kontinurani rad na terenu u cijeloj BiH.

Jedno se ministarstvo izdvaja po još nečemu. Od šest službenih vozila, Ministarstvo zdravstva odreklo se čak tri. Dva su ustupili Federalnoj novinskoj agenciji i jedno Udruzi za ljekovita bilja.

Federacija ima i brojne institucije koje su javnosti možda manje poznate. Agromediteranski zavod ima sedam vozila, zavod za poljoprivredu isto toliko. Gender centar posjeduje jedno vozilo, Federalni zavod za programiranje razvoja očito treba jedan službeni automobil, kao i Ured za europske integracije.

Treba znati da ovo nisu konačni podaci. Neke institucije nisu nikada dostavile podatke, a pojedini federalni parlamentarci tvrde da je u voznom parku federalnih tijela više od hiljadu automobila. To je upola više u odnosu na službene podatke koje smo dobili iz Federalne vlade.

Bosna i Hercegovina u cjelini je poznata kao zemlja sa političarima i činovnicima koji posebno vole luksuzna službena vozila, čiji se ukupan broj može samo nagađati.