14.06.2024.
HomeNovostiRaspisan konkurs za uspis studenata na IPI akademiju

Raspisan konkurs za uspis studenata na IPI akademiju

Senat Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisao je konkurs za upis studenata na studijske programe na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2021/22. godini

Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2021/22. godini vrši upis studenata na studijske programe:

  • Informacione tehnologije (180 ECTS)
  • Tržišne komunikacije (180 ECTS)
  • Savremeno poslovanje i informatički menadžment (180 ECTS)
  • Informatika i računarstvo (240 ECTS)

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani BiH sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Na Visoku školu za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla u prvu godinu I ciklusa studija prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata: Informacione tehnologije 50 redovnih studenata i 30 vanrednih, Tržišne komunikacije 10+15, Savremeno poslovanje i informatički menadžment 14+14 i Informatika i računarstvo 30+15.

Podnošenje prijava vršit će se od 06.07.2021. godine do 13.07.2021. godine, a rijemni ispit će se održati 15.07.2021. godine u prostorijama Visoke škole:

– sa početkom u 10:00 sati i

– sa početkom u 16:00 sati.

Kandidati mogu pristupiti prijemnom ispitu u samo jednom od ponuđenih termina.

Privremena rang lista kandidata se objavljuje 16.07.2021. godine. Konačna rang lista kandidata se objavljuje 20.07.2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 21.07.2021.  do 30.07.2021. godine.

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku, lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” ul. Kulina bana 2. 75 000 Tuzla.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla +387 35 258 454, te putem e-maila:  info@ipi-akademija.ba.

 

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti