Raspisan konkurs za upis na IPI akademiju u akademskoj 2022/2023. godini

0

Senat Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju prethodne saglasnost raspisao je konkurs za upis studenata na studijske programe u akademskoj 2022/23. godini

 IPI akademija vrši upis studenata na studijske programe:

–           Informacione tehnologije (180 ECTS)

–           Tržišne komunikacije (180 ECTS)

–           Savremeno poslovanje i informatički menadžment (180 ECTS)

–           Informatika i računarstvo (240 ECTS)

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani BiH sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Na Visoku školu za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija” Tuzla u prvu godinu I ciklusa studija prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:

  • Informacione tehnologije: 50 redovnih i 30 vanrednih/učenje na daljinu
  • Tržišne komunikacije: 10 redovnih i 15 vanrednih/učenje na daljinu
  • Savremeno poslovanje i informatički menadžment: 14 redovnih i 14 vanrednih/učenje na daljinu
  • Informatika i računarstvo: 30 redovnih i 15 vanrednih/učenje na daljinju

 Školarina na studijskim programima „Informatika i računarstvo“ i „Informacione tehnologije“ iznosi 2000 KM (u slučaju jednokratne uplate cjelokupnog iznosa, odobrava se 10% popusta).

Školarina na studijskim programima „Tržišne komunikacije“ i „Savremeno poslovanje i informatički menadžment“ iznosi 1800 KM.

Podnošenje prijava vršit će se od 04.07.2022. godine do 11.07.2022. godine.

Prijemni ispit će se održati 12.07.2022. godine u prostorijama Visoke škole:

– sa početkom u 10:00 sati i

– sa početkom u 16:00 sati.

Kandidati mogu pristupiti prijemnom ispitu u samo jednom od ponuđenih termina.

Privremena rang lista kandidata se objavljuje 13.07.2022. godine, a konačna rang lista kandidata se objavljuje 19.07.2022. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 20.07.2022.  do 29.07.2022. godine.

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku, lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” ul. Kulina bana 2. 75 000 Tuzla.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla +387 35 258 454, te putem e-maila:  info@ipi-akademija.ba.