Ptičja gripa u Hrvatskoj: Virus izoliran na farmi

0

Na farmi tovnih purana na području Koprivničko – križevačke županije juče je utvrđena influenca ptica, podtipa H5N8, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede Hrvatske, javlja Anadolu Agency (AA).

“Daljnje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju skupinu patogenosti pripada virus (visoko ili nisko patogeni virus) su u tijeku. Nađeni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal. Odmah po postavljanju sumnje poduzete svu sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom. Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Republike Hrvatske”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva poljoprivrede Hrvatske navode da je s obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u evropskim zemljama i dodatne informacije pretpostavka da se radi o visoko patogenoj influenci ptica.

“Od 1. januara do 18. novembra 2020. godine potvrđeni su slučajevi visoko patogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5 N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj  i Francuskoj”, navodi se u saopštenju i dodaje da je tokom godine visoko patogena influenca ptica potvrđena u divljih ptica u Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran je podtip H5 N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1.

“Ovim putem obavješćujemo javnost da ja dana 17. novembra 2020. godine na snagu stupila Naredba o mjerama  za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske. Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa”, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede Hrvatske.

Podsjećaju i na obavezu prijave svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

federalna.ba/AA