Pratnja štićenih osoba “pojede” milione

0

Iako Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH već godinama piše urgencije i insistira na usvajanju propisa kojima bi se troškovi pratnje, odnosno troškovi za štićene ličnosti smanjili za oko četiri miliona KM, Savjet ministara BiH još ništa nije preduzeo da to sprovede u djelo.

“Po postojećem uputstvu i drugim propisima koji se primjenjuju, troškovi osiguranja štićenih osoba iznose oko 9,4 miliona KM, a po Prijedlogu nove odluke i uputstva, to bi iznosilo 5,4 miliona KM. Trenutno, iz razloga što neke osobe ne koriste pratnju iz pokreta, a neke u manjem obimu nego što je propisano, troškovi zaštite štićenih osoba iznose malo više od sedam miliona KM”, navodi se u obrazloženju Uputstva o načinu i obimu sprovođenja fizičke i tehničke zaštite osoba, objekata i vrijednosnih pošiljki.

Naime, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH još 2012. godine izradila je odluku o određivanju osoba, objekata i vrijednosnih pošiljki koje se štite i uputstva o načinu i obimu provođenja fizičke i tehničke zaštite osoba, objekata i vrijednosnih pošiljki, i praktično od tada traje prepiska između institucija i pribavljanja potrebnih mišljenja.

Ta mišljenja, koja su tražena preko Ministarstva bezbjednosti BiH, kompletirana su tek ove godine, međutim još nisu došla na dnevni red Savjeta ministara BiH. Iz dokumentacije koja je sastavni dio odgovora na jedno od poslaničkih pitanja vidljivo je da prepiska između institucija po pitanju izmjene propisa po pitanju štićenih ličnosti, traje najmanje sedam godina, a izmjenu propisa i smanjenje troškova po tom pitanju pokušala je još i SIPA, koja od 1. januara 2011. godine nema ništa s tim poslom s obzirom na to da je taj posao od tada u nadležnosti Direkcije.

“Direkcija je prilikom izrade Prijedloga odluke uvažavala potrebu za smanjivanjem troškova zaštite osoba i objekata koji se posebno štite. I pored niza naših urgencija pismenih i usmenih navedeni prijedlozi nisu još usvojeni”, naveli su u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.

Kada je riječ o trenutno štićenim osobama, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u 2018. godini štitila je njih 23, a novopredloženom odlukom i uputstvom to bi bilo 11 osoba.

Takođe, za razliku od sadašnjih propisa, onim što predlaže Direkcija značajnije bi se redukovale i kategorije štićenih ličnosti. Naime, prema predloženim dokumentima, štićene ličnosti podijeljene su u tri kategorije i to, u prvoj kategoriji bili bi članovi Predsjedništva BiH i predsjedavajući Savjeta ministara BiH, u drugoj zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara, a u trećoj kategoriji ostali, odnosno ministar bezbjednosti BiH, predsjedavajući Doma naroda i Predstavničkog doma BiH, predsjednik Suda BiH i glavni tužilac BiH te ministar spoljnih poslova i ministar odbrane. Prema sada važećim propisima, u drugoj kategoriji, između ostalog, nalaze se svi ministri iz Savjeta ministara.

Uputstvom su predloženi i modeli zaštite štićenih osoba prema kojim postoje četiri modela s tim da bi se četvrti, koji podrazumijeva pratnju četiri vozila, rijetko kada koristio.

Trećim modelom, odnosno pratnja tri vozila, dva policijska i jedno u kojem se prevozi štićena ličnost, štitili bi se samo članovi Predsjedništva BiH i predsjedavajući Savjeta ministara.

Drugim modelom, koji podrazumijeva dva vozila, od kojih je jedno ono u kojem se prevozi štićena ličnost, štili bi se zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, a svi ostali štitili bi se prvim modelom, odnosno u vozilu sa štićenom ličnosti bio bi samo policijskih pratilac. Ličnosti štićene po trećem i četvrtom modelu imaju zaštitu i po mjestu prebivališta.

Uputstvom je regulisano i to na koji način će se štititi strani zvaničnici koji dolaze u BiH. Za njihovu zaštitu predviđene su dvije kategorije, u prvoj su predsjednici i šefovi stranih država te predsjednici stranih vlada i članovi njihovih porodica.

U drugoj kategoriji su predsjednici stranih parlamenata, ministri inostranih poslova i članovi njihovih porodica, a po potrebi i drugi strani zvaničnici. Kod stranih zvaničnika postoji čak pet modela zaštite, od kojih je zanimljiv peti model, koji podrazumijeva pratnju od čak 11 vozila.

Tri kategorije štićenih ličnosti

1. kategorija

– članovi Predsjedništva BiH

– predsjedavajući Savjeta ministara BiH

2. kategorija

– zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara

3. kategorija

– Ministar bezbjednosti BiH

– Ministar spoljnih poslova BiH

– Ministar odbrane BiH

– Predsjednik Suda BiH

– Glavni tužilac BiH

– Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BiH

– Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH

– Druge osobe po odluci direktora Direkcije

Modeli zaštite

1.            model – samo vozilo u kojem se voze štićena ličnost i jedan policajac

2.            model – dva vozila i tri policajca

3.            model – tri vozila i šest policajaca

4.            model – četiri vozila i osam policajaca