Potvrđena optužnica protiv prodavača lažnih diploma, a on i dalje uredno prima plaću iz federalnog budžeta

0

Općinski sud u Sanskom Mostu polovinom januara potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Senada Pehlivana, prodavača diploma iz Žurnalovog videa, Šemsudina Habibovića prokuriste u Centru za obrazovanje odraslih Multilingua i direktorice ove škole Neire Šabić.

Senad Pehlivan optužen je za posredovanje pri primanju dara. Šemsudin Habibović prokurista u Centru za obrazovanje Multilingua optužen je za primanje dara sa zloupotrebom položaja. Direktorica škole Multilingua Neira Šabić optužena je za zloupotrebu položaja.

Bez obzira na činjenicu što je protiv njega potvrđena optužnica Senad Pehlivan ostaje zaposlenik federalnog Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin u Fojnici. Direktor ove ustanove Edin Ramić u ranijim razgovorima za Žurnal rekao je da on ne može otpustiti Pehlivana zbog „kuolarskih priča“ jer se protiv njega ne vodi postupak, nije optužen niti osuđen.

Nakon što je potvrđena optužnica direktor Ramić u razgovoru za Žurnal kaže da će on, bez obzira na optužnicu, i dalje ostati uposlenik ove ustanove.

Ništa posebno vam nemam reći izuzev da proces je u toku, čekat ćemo ishod procesa pa ćemo onda, dok se proces ne završi on će ostati zaposlenik Zavoda, kaže Ramić.

Senad Pehlivan optužen za posredovanje pri primanju dara 

Žurnal je početkom prošle godine objavio istraživačku akciju u kojoj su novinari Žurnala za 17 dana, bez prisustva nastavi, stekli diplomu srednje medicinske škole. Posrednik Senad Pehlivan tada je za diplomu tražio 2.500 KM. Izdala ju je Medicinska tehnička škola u sastavu PU Centra za obrazovanje odraslih Multilingua iz Sanskog Mosta.

Diploma je formalno izdata i prije nego su novinari Žurnala predali papire. Osnivač škole u Sanskom Mostu je Maida Cepić-Habibović. Njen suprug Šemsudin Habibović je prokurista bez ograničenja. On je potpisnik diplome koju je Senad Pehlivan za 17 dana nabavio novinarki Žurnala. Šemsudin Habibović je vijećnik u Općinskom vijeću Sanski Most. Kadar je  A-SDA. Direktorica škole i supotpisnica na diplomi je Nejra Šabić.

Godinu dana kasnije potvrđena je optužnica protiv prodavača diploma Senada Pehlivana, Šemsudina Habibiovića i direktorice Multilingue Neire Šabić.

Prvom tačkom optužnice se Pehlivan Senadu i Habibović Šemsudinu stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da su zajedno, u mjesecu decembru 2018. godine, Senad Pehlivan, nakon što se u Sarajevu sastao sa Azrom Omerović, novinarkom magazina „Žurnal, imenovanoj ponudio da joj najkasnije do polovine januara 2019. godine od njemu poznatih osoba nabavi diplomu srednje medicinske škole – zanimanje medicinski tehničar bez da ista prisustvuje nastavi i programu prekvalifikacije, za koje usluge mu ista treba predati iznos od 2.490 KM prilikom uručenja diplome. Nakon čega je stupio u kontakt sa Šemsudinom Habibovićem odgovornom osobom u PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, kojeg je obavijestio o dogovoru koji je prethodno sklopio sa Azrom Omerović, te od istog zatražio da u svrhu realizacije tog dogovora, na ime Azre Omerović sačini diplomu srednje medicinske škole – zanimanje medicinski tehničar za koje radnje mu je obećao dio novčanog iznosa koji će mu u tu svrhu predati Azra Omerović, pa nakon što je Šemsudin Habibović prihvatio njegov prijedlog imenovani je u Sanskom Mostu zajedno sa Neirom Šabić, direktoricom PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, sačinio krivotvorenu diplomu srednje medicinske škole na ime Azre Omerović,“ navodeno je u optužnici.

Drugom tačkom optužnice Šemsudin Habibović i Neira Šabić optuženi su da su periodu od 20. decembra 2018. godine do  03. januara 2019. godine, postupajući kao odgovorne osobe- Šemsudin Habibović, formalno kao voditelj PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, a faktički kao stvarni donosilac svih odluka u ovoj Ustanovi, te Neira Šabić, kao formalni direktor navedene Ustanove, zajednički sačinili Diplomu o završenoj medicinskoj tehničkoj školi za zanimanje medicinska sestra – tehničar, kao i svjedodžbe o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu medicinske tehničke škole, u koje javne isprave su unijeli neistinit sadržaj da je Azra Omerović u periodu od 22.11.2016. do 15.11.2018. godine u PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most pohađala program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija za zanimanje medicinska sestra – tehničar EU VET i uspješno završila prvi, drugi, treći i četvrti razred medicinske tehničke škole, a zatim u periodu od 13.11.2018. do 15.11.2018. godine položila završni ispit te stekla stručno zvanje medicinska sestra-tehničar EU VET.

„ Navedene dokumente ovjerili su vlastitim potpisom i službenim pečatom, svjesni pritom da imenovana nikad nije bila polaznik škole „Multilingua“ Sanski Most, niti je uopšte prisustvovala nastavi i pohađala program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija za zanimanje medicinska sestra-tehničar EU VET, na koji način su Azri Omerović pribavili korist u vidu nezakonitog sticanja diplome o završenoj medicinskoj tehničkoj školi za zanimanje medicinska sestra – tehničar EU VET“, navedeno je u optužnici.

Piše: Azra Omerović, Zurnal.info