Potpisan Memorandum o saradnji IPI Akademije Tuzla sa Sveučilištem u Zadru

0

Sveučilište u Zadru i Visoka škola Internacionalna – poslovno informaciona akademija Tuzla potpisali su Memorandum o saradnji koji obuhvata razmjenu studenata i nastavnog osoblja, predlaganje zajedničnih naučnih i istraživačkih projekata, razmjenu publikacija i drugih naučnih informacija, organizaciju zajedničkih naučnih konferencija te razmjenu nenastavnog osoblja.

U ovoj godini je Visoka škola Internacionalna poslovno – informaciona akademija potpisala Memorandum o razumijevanju sa Visokim sveučilištem Algebra iz Zagreba i Memorandum o razumijevanju i sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu (IUS).

Memorandum o saradnji sa Sveučilištem u Zadru tumači se kao izjava o namjeri poticanja istinske i obostrane korisne akademske saradnje.