Pokrenut postupak protiv Dalide Burzić bivše glavne tužiteljice Kantona Sarajevo

0

Pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održano je pripremno ročište u postupku protiv Dalide Burzić zbog neispravnog postupanja za vrijeme obavljanja dužnosti glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Disciplinski tužilac Mirza Hadžiomerović iznio je disciplinsku tužbu kojom se Burzić na teret stavlja da je kao glavna kantonalna tužiteljica u dva slučaja tražila optuživanje političara – Semira Efendića i Elmedina Konakovića.

U odgovoru na ove navode odbrana Dalide Burzić, koja je sada sudija Suda BiH, istaknula je da tužena nije ispoljila nikakvu pristrasnost i da je samo insistirala na efikasnom vođenju postupka.

Disciplinska tužba, koja je podnesena 27. avgusta, tereti Dalidu Burzić za očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima ili drugim osobama.

Hadžiomerović je naveo da je Dalida Burzić u dopisu zamjenici glavne kantonalne tužiteljice Aidi Topalović tražila optuživanje Semira Efendića te da je ta uputa bila preuranjena s obzirom na to da Efendić tada nije imao status osumnjičenog nego prijavljenog lica.

“Tužena je, svjesna da je predmet u fazi prijave, izdala uputu za njegovo optuživanje”, kazao je Hadžiomerović.

Po drugoj tački, Burzić je na teret stavljeno da je u drugoj polovini 2018. tužiocu Sanjinu Boguniću rekla da želi da se procesuira Elmedin Konaković, a od portparola Azre Bavčić tražila je da prikupi medijske izvještaje o njemu.

Hadžiomerović smatra da je Burzić djelovala po predrasudama, jer je a priori željela procesuiranje.

Pravna punomoćnica tužene Vasvija Vidović kazala je da, prema Pravilniku, glavna tužiteljica može davati uputstva i instrukcije pojedinim tužiocima, ali da dopis iz prve tačke disciplinske tužbe nije ni uputstvo ni instrukcija nego interni akt.

Prema riječima Vasvije Vidović, zamjenik je u tom trenutku imao očigledne propuste i glavna tužiteljica je tražila da se uzme u rad nakon što je 7. avgusta 2018. izvršila uvid i konstatovala da se radnje ne vrše efikasno.

Ona je dodala da istraga nije bila otvorena ni pet mjeseci nakon podnošenja prijave u slučaju sa smrtnom posljedicom. Vidović je napomenula da će jedan od dokaza odbrane biti optužnica koja je protiv Efendića podignuta 22. jula ove godine.

Kad je riječ od drugoj tački, Vasvija Vidović je kazala da se iz opisanih radnji ne vidi da je Dalida Burzić ispoljila pristrasnost u pogledu Konakovića, piše BIRN BiH.

“Imao je sedam krivičnih prijava. Šta je trebalo, da stoje te prijave, da kaže: ‘Ostavite te predmete u ladici’?”, upitala je punomoćnica.

Disciplinski tužilac predložio je da se na glavnu raspravu pozove pet svjedoka, većinom tužilaca, te izvedu materijalni dokazi.

Odbrana neke od tih svjedoka želi ispitati kao svoje te izvesti više materijalnih dokaza.

Ročišta za glavnu raspravu zakazana su za 21. i 22. decembar te za 5. januar 2021.