PIO prelazi na trezorsko poslovanje

0

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je vanrednu sjednicu davanjem saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, s ciljem njegovog prelaska na trezorski način poslovanja.

O izmjenama i dopunama finansijskog plana mora se izjasniti i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Također, poslanici su usvojili dvije odluke – o prihvatanju zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekata „Živinice regionalna deponija za kruti otpad“ i „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica“.

Prihvaćeno je i zaduženje po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta rehabilitacije i modernizacije crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.

Nakon što je završeno vanredno zasjedanje, očekuje se početak redovne sjednice na čijem se dnevnom redu, između ostaloga, nalazi Prijedlog budžeta Federacije BiH za narednu godinu.

 

fena