18.04.2024.
HomeNovostiPIO prelazi na trezorsko poslovanje

PIO prelazi na trezorsko poslovanje

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je vanrednu sjednicu davanjem saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, s ciljem njegovog prelaska na trezorski način poslovanja.

O izmjenama i dopunama finansijskog plana mora se izjasniti i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Također, poslanici su usvojili dvije odluke – o prihvatanju zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekata „Živinice regionalna deponija za kruti otpad“ i „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica“.

Prihvaćeno je i zaduženje po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta rehabilitacije i modernizacije crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.

Nakon što je završeno vanredno zasjedanje, očekuje se početak redovne sjednice na čijem se dnevnom redu, između ostaloga, nalazi Prijedlog budžeta Federacije BiH za narednu godinu.

 

fena

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti