Pet Prijedorčana osumnjičeno da su oštetili državu za 2,6 miliona KM

0

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru izvještaj protiv pet lica iz tog grada zbog osnova sumnje da su počinjenim krivičnim djelima u vezi sa republičkim zemljištem oštetili Srpsku za 2,6 miliona KM.

Riječ je o licima čiji su inicijali S.V, R.B, D.G, V.M. i M.K. koji su svojim radnjama omogućila da firme Rudnici željezne rude(RŽR) “Ljubija” i “Niskogradnja Marjanović” Prijedor na zemljištu u svojini Srpske izgrade stambeno-poslovni objekat iako na tom zemljištu nisu imali konstituisano pravo građenja.

Lice S.V. se sumnjiči da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, R.B. zloupotreba službenog položaja i falsifikovanja ili uništavanja službene isprave, trećeprijavljena D.G. da je počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a četvrtoprijavljena V.M. i petoprijavljena M.K. da su počinile krivična djelo nesavjestnog rada u službi, saopšteno je iz MUP-a.

Srna nezvanično saznaje da je riječ o Stanku Vujkoviću, Ranku Bakiću, Danici Glamočanin, Veri Marjanović i Mirjani Komljenović

Prema saznanjima Srne, prvoprijavljeni Stanko Vujković, u svojstvu odgovornog lica – direktora RŽR “Ljubija” u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi angažovao je advokata iz Prijedora radi upisa prava svojine nad nepokretnosti kod RUGIP-a, Područna jedinica Prijedor u korist nepostojećeg pravnog subjekta RŽR “Ljubija” što je i uničio, a nakon čega je po prethodnom dogovoru sa drugoprijavljenim Rankom Bakićem sačinio Ugovor o osnivanju prava građenja na predmetnoj nepokretnosti u kojem je RŽR “Ljubija” Prijedor označen kao nosilac prava svojine nad istom, iako je znao da predmetna nepokretnosti ne predstavlja svojinu Rudnika Prijedor.

Takav ugovor Vujković je u ime suinvestitora RŽR “Ljubija” zaključio sa privrednim društvom “Niskogradnja Marjanović” Prijedor kao drugim suinvestitorom.

Drugoprijavljeni Ranko Bakić u svojstvu službenog lica – notara 9. decembra 2016. kršeći odredbe člana 75 Zakona o notarima Republike Srpske sačinio ispravu neistinitog sadržaja – Ugovor o osnivanju prava građenja u kojem je po prethodnom dogovoru sa Vujkovićem označio RŽR “LJubija” kao vlasnika nepokretnosti iako je znao da predmetna nepokretnost ne predstavlja svojinu Rudnika.

Trećeprijavljena Danica Glamočanin, u svojstvu službenog lica – višeg stručnog saradnika za imovinsko-pravne poslove u RUGIP, Područna jedinica Prijedor, 24. juna 2016. godine sačinila je Rješenje kojim je usvojila zahtjev RŽR “Ljubija” Prijedor za pretvaranje prava korištenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, iako je znala da podnosilac zahtjeva nema legitimaciju za podnošenje takvog zahtjeva, te da je pravo korištenja radi građenja čije se pretvaranje tražilo predmetnim zahtjevom prestalo da postoji prema odredbama člana 53 Zakona o građevinskom zemljištu.

Četvrtoprijavljena Vera Marjanović, u svojstvu službenog lica – samostalnog stručnog saradnika za upravno-pravne poslove u Odjeljenju za prostorno uređenje – Odsjek za građenje i upotrebu objekata, protivno odredbi člana 129 Zakona o uređenju prostora i građenju 17. marta 2017. sačinila je Rješenje o davanju odobrenja za građenje stambeno-poslovnog objekta investorima RŽR “LJubija” Prijedor i “Niskogradnja Marjanović” Prijedor nad označenoj nepokretnosti iako je znala da podnosioci zahtjeva nisu imali osnov za izdavanje odobrenja za građenje u pogledu neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj nepokretnosti.

Petoprijavljena Mirjana Komljenović, u svojstvu službenog lica – načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje u Administrativnoj službi Grada Prijedora, propuštanjem dužnog nadzora 17. marta 2017. donijela je Rješenje o davanju odobrenja za građenje stambeno-poslovnog objekta investorima RŽR “Ljubija” Prijedor i “Niskogradnja Marjanović” nad označenom nepokretnosti.

 

 

 

 

srna