Parlamentarna komisija za sigurnost: Hitno smijeniti Solaka, sav njegov javašluk u 12 tačaka

0

Komisija za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sačinila je 12 zaključaka kojim se direktno od Vlade i Parlamenta traži djelovanje u vezi sa aferom “Respiratori” čiji su glavni akteri suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i direktor “FH Srebrena Malina” Fikret Hodžić.

Insistiraju na izmjeni zakona koji bi omogućio da Federalna uprava civilne zaštite bude pod ingerencijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

– Komisija je konstatovala da FUCZ nije radila u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Da je FUCZ stvrila obligacioni odnos sa firmom Srebrena malina koja u trenutku kada ta firma nema dozvole za promet medicinskim sredstvima. Komisija smatra da FUCZ nije provjerila profesionalnu sposobnost društva Srebrena malina za sklapanje ugovora u vrijednost 10,5 miliona KM – rekao je, između ostalog, u današnjem obraćanju novinarima Damir Mašić, predsjednik Komisije za sigurnost Zastupničkog doma FBiH.

Ovo su zaključci Komisije za sigurnost, koje je danas predstavio, predsjednik ove komisije Damir Mašić (SDP):

1.Komisija konstatuje da rad FUCZ-a nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jer ne postoji odgovarajući program za zaštitu.

2.Komisija smatra da FUCZ prilikom kupovine respiratora nije izvršila analizu na tržištu i nije kontaktirala privredna društva koja se nalazi u registru veleprometnika za promet medicinskih sredstava pri Agenciji za lijekove BiH.

3.Komisija je utvrdila da je FUCZ stvorila obligacioni odnos “FH Srebrena malina” u trenutku kada su imali informaciju da to društvo nema odobrenja za promet medicinskih sredstava.

4.Komisija smatra da se FUCZ nije ponašao kao dobar privrednik u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima

5.Komisija smatra da FUCZ nije provjerila profesionalnu sposobnost “FH Srebrnsa malina” prije sklapanja ugovora od 10,5 miliona KM za nabavku respiratora.

6.Uzimajući u obzir da se radi o avansnom plaćanju kupoprodajnog ugovora Komisija smatra da je FUCZ propustila osigurati adekvatnu garanciju da će “FH Srebrena malina” ispoštovati obaveze.

7.Komisija smatra da Vlada FBiH nije na adekvatan način nadzirala rad FUCZ-a.

8. Komisija za sigurnost PD Parlamenta FBiH na osnovu dostavljenih informacija utvrdila je da je Federalna uprava civilne zaštite propustila osigurati garancije za izvršenje svih kupoprodajnih ugovora koji su zaključeni u periodu stanja nesreće, a avansno plaćeni.

9. Temeljem dostupnih informacija i obzirom da je više od 30 dana proteklo od ugovorom definisanog roka za dostavljanje respiratora, a obzirom da ne postoji anex ugovora kojim bi bio produžen rok za isporuku, Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da traži od Vlade FBiH da u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima hitno ispita mogućnost raskida ugovora koji je potpisan sa “FH Srebrena malina”.

10. Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da zahtijeva od Vlade FBiH hitno i neodložno razriješenje dužnosti direktora FUCZ-a Fahrudina Solaka kao najodgovornijeg za sprovedene nabavke u periodu stanja nesreće.

11. Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da hitno pripremi zakonsku legislativu kojom bi se nadležnost civilne zaštite FBiH prenijela na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

12. Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamentu FBiH da traži od ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršenje sveobuhvatne revizije rada FUCZ.

Mašić je dodao i da su odgovori koje je Komisija dobila nekonrektni, a da ih je odgovore pisala zamjenica Solaka Sanita Alagić.