Opet burno na Medicinskom fakultetu u Sarajevu: Smijenjena dekanesa Semra Čavaljuga

0
Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu održana je sjednica Nastavno-naučnog vijeća na kojoj je smijenjena dekanesa Semra Čavaljuga. Ona nije prisusvovala sjednici NNV-a, jer je dobila naredbu kantonalnog inspektora da se zahtjev koji je podnesen za njeno prijevremeno razrješenje, mora obrazložiti.

Čavaljuga je dobila i upute Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS o mjerama koje treba poduzeti kako bi se sjednica održala s obzirom na to da je na snazi naredba o zabrani okupljanja više od 30 osoba u zatvorenom prostoru, a prisutnih članova NNV-a je danas bilo tri puta više. Ona je o tome obavijestila članove NNV-a u petak, 15. januara, ali je ovlaštena predstavnica Enra Mehmedika-Suljić istog dana, oglušujući se na taj dopis i naredbu inspektora, ipak zakazala sjednicu za danas.

Nakon što su smijenili profesoricu Čavaljugu, koja se nalazila u svojoj kancelariji, od nje je zatraženo da napusti kancelariju dekana.

Sličan scenarij već je viđen na Medicinskom fakultetu kada je smjenjivana dekanesa Almira Hadžović-Džuvo u junu 2017. godine. A da je sila jača od zakona, pokazalo se i u decembru 2018. godine, kada je isti NNV izabrao Semru Čavaljugu za dekanesu iako je ona bila suspendovana, a zatim i smijenjena. Nakon što je ponovo izabrana, rektor Rifat Škrijelj nikada joj nije potpisao rješenje o izboru dekana.

Čavaljuga je očekivala ovakav scenarij nakon što je 21. decembra vratila u nastavni proces Ismeta Gavrankapetanovića, a zatim je održan hitan sastanak šefova katedri Medicinskog fakulteta na kojem je zatražena njena ostavka. Kada je to odbila, skupljeno je skoro 90 potpisa kojima je zatraženo njeno prijevremeno razrješenje.

Članovi Nastavno-naučnog vijeća za vršioca dužnosti dekana Medicinskog fakulteta izabrali su prof. dr. Mirsada Dorića s Katedre za patologiju.

(NAP)