Nije samo Kalesija: Načelnik postao sa jednim glasom razlike

0

Prema utvrđenim rezultatima Centralne izborne komisije, Sead Džafić je izgubio lokalne izbore od protukandidata Zijada Kulanića i to je za samo jedan glas. Međutim, ovo nije jedan općina u kojoj je pobjeda osigurana sa samo jednim glasom razlike.

Isto se desilo u u Kupresu u bh. enetitetu Republika Srpska. Gojko Šebez iz SNSD-a pobijedio je Momčila Marića sa samo jednim glasom razlike. Šebez je dboio 95 glasova dok je Marić imao 94 glasa.

Centralna izborna komisija BiH je na 94. (hitnoj) sjednici održanoj 05.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine.

Dani 06., 07. i 08.12.2020. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate.

Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.