Senat Univerziteta u Sarajevu donio je odluku da nastava u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Sarajevu počinje 12. oktobra.

Istog dana će se organizirati prijem brucoša u prostorijama faulteta/akademija uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Realizacija nastavnih aktivnosti na UNSA započet će kombinovanim modelom koji podrazumijeva online režim izvedbe teoretske nastave, konsultacija i drugih oblika nastave gdje je to moguće.

Sa UNSA navode da se provjere znanja tokom semestra mogu održati u online i/ili u učionici u prostorijama organizacione jedinice ili nastavnih baza.

Također se i ispiti u septembarskom roku mogu održati online ili u prostorijama organizacione jedinice vodeći računa o propisanoj fizičkoj distanci.

Senat UNSA odobrava i dodatni ispitni termin u drugom ispitnom terminu septembarskog roka, a uz prethodnu saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Dodatni ispitni termin će biti organizovan u periodu od 1. oktobra do 10. oktobra. U dodatnom ispitnom terminu student ima pravo polagati jedan ispit.

Odobren je i dopunski rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija.

Dopunski upisni rok se odnosi na fakultete/akademije UNSA na kojima postoje upražnjena mjesta prema broju i strukturi studenata predviđenim Planom upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija. Detaljnije možete pogledati OVDJE.

Data je saglasnost na proširenje Plana upisa u kategoriji – redovan student koji se finansira iz budžetskih sredstava n aprvoj godini prvog ciklusa i integriranog studija, a zbog propusta tehničke prirode prilikom online upisa na Arhitektonskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, Građevinskom fakultetu, Mašinskom, Pravnom i Veterinarskom fakultetu UNSA u studijskoj 2020/2021. godini.