Naredba u TK: Rad ugostiteljskih objekata ograničen do 20 sati

0

Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donio je danas Naredbu o ograničenu rada ugostiteljskih objekata do 20 sati, saopćeno je danas iz Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Iz Ministarstva su saopćeni i detalji ove Naredbe:

1. Ograničava se rad svih ugostiteljskih objekata najduže do 20.00 sati. Naredba se odnosi na sve ugostiteljske objekte bez izuzetaka (bez obzira da li se radi o zasebnom objektu ili objektu u sklopu nekog drugog javnog objekta).

2. Naređuje se svim gradskim/općinskim Kriznim štabovima, kao i gradskim i općinskim inspekcijama da izvrše kadrovsko jačanje inspekcijskih službi, te da maksimalno pojačaju inspekcijski nadzor kada je u pitanju realizacija tačke 1. ove Naredbe, kao i primjena važećih preporuka i naredbi kada je u pitanju način organizacije i rada ugostiteljskih objekata.

3. Traži se od nadležnih kantonalnih i gradskih/općinskih inspekcija, kao i od Uprave policije TK da pojačaju nadzor nad provođenjem važećih naredbi i preporuka.

4. Ova Naredba se primjenjuje od 03.03.2021. godine, a važi do 18.03.2021. godine.

”Imajući u vidu da u zadnjih 15 dana dolazi do stalnog rasta broja zaraženih na području kantona, trenutno pogoršanu epidemiološku situaciju na području BiH, kao i u državama regiona, naročito povećan broj oboljelih u susjednim kantonima, povećan procenat teško oboljelih u odnosu na ukupan broj zaraženih, povećano obolijevanje osoba mlađe životne dobi, kao i pojavu i širenje novih sojeva SARS-CoV-2 virusa, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona smatra da je neophodno uvesti restriktivnu mjeru koja je navedena u naredbi, sa ciljem sprečavanja daljeg povećanja broja zaraženih i oboljelih na području kantona”, saopćeno je iz Ministarstva.