Mirsad Kukić ponovo jaše: Istovremeno i pomoćnik direktora i vođa sindikata u RMU Banovići

0

Mirsad Kukić je “sklonjen” na funkciju pomoćnika direktora za razvoj, ali je istovremeno preuzeo fukciju lidera Sindikata RMU “Banovići”, s koje namjerava, uz pomoć radnika koje je manje-više on zaposlio, voditi “socijalni dijalog” sa menadžmentom.

Iako je Stranka demokratske akcije, preko Vlade Federacije BiH i ministra industrije i energetike Nermina Džindića učinila sve da razvlasti Mirsada Kukića, višedecenijskog gospodara Rudnika mrkog uglja “Banovići”, bivši direktor, a sada zastupnik u Parlamentu BiH ne namjerava se tako lako predati i dići ruke od svog “životnog projekta”. Kukić je i dalje prisutan i vrlo aktivan u svim bitnim procesima i povlači konce u političkom i privrednom životu u Banovićima.

Podsjetmo ukratko, nakon što je Kukić prije dvije godine napustio SDA u kojoj je bio jedan od potpredsjendika, osnovao je sa suradnicima vlastitu Partiju demokratske akcije sa kojom je ostvario relativno skromne rezultate na izborima 2018. ali je uspio osigurati sebi zastupničko mjesto u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH.
Vlada Federacije BiH, po diktatu SDA, smijenila je stari (Kukićev) Nadzorni odbora u RMU Banovići i postavila novi predvođen Begom Birparićem, bivšim načelnikom Banovića koji je uklonjen nakon sukoba sa tada svemoćnim Kukićem.
Imenovana je i nova uprava Rudnika na čelu sa inženjerom Fadilom Kudumovićem.

Mirsad Kukić je “sklonjen” na funkciju pomoćnika direktora za razvoj, ali je istovremeno preuzeo fukciju lidera sindikata RMU “Banoviću” sa koje namjerava, uz pomoć radnika koje je manje-više on zaposlio, voditi “socijalni dijalog” sa menadžmentom.
Kukić je prije 15-ak dana postavljen za šefa pregovaračkog ima Sindikalne organizacije RMU Banovići. U pismu koje su nakon osnivanja sindikalni pregovarači uputili predsjedniku Uprave Fadilu Kadumoviću upozoravaju ga da je Uprava u posljednje vrijeme svojim odlukama “grubo prekršila pojedine odredbe zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti radnog zakonodavstva”.

Zbog toga sindikalci okupljeni u Pregovaračkom timu a predvođeni Mirsadom Kukićem, zahtijevaju od Uprave “da u cilju normalizacije stanja i poštivanja prava radnika…odmah počnemo sa pregovorima kojima bi se izjegle radikalnije mjere Sindikata u procesu zaštite prava radnika”.

Drugim riječima, Mirsad Kukić, predsavljajući se kao radnički tribun i zašitnik, ucjenjuje Upravu RMU “Banovići” da ne smiju povući nijedan kadrovski potez ukoliko to ne odobre sindikalni pregovarači, to jest bivši gospodar Rudnika, lično.
Kako će na ove ucjene regirati Uprava RMU Banovići vidjet ćemo uskoro.