Mirnes Ajanović došao na svoje: Postrojavanje i orgijanje četnika u Višegradu dobilo sudski epilog…

0

U povodu potvrđene optužnice Tužilaštva BiH od strane Suda BiH, protiv organizatora četničkog orgijanja po krivičnoj prijavi predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, oglasila se Bosanska stranka, koja pozdravlja potvrđivanje optužnice Tužilaštva BiH od Suda BiH protiv organizatora četničkog orgijanja u Višegradu.

– U krivičnoj prijavi Mirnesa Ajanovića je navedeno: „Okupljanje i postrojavanje četnika u Višegradu (10. marta 2019. godine), uz javno pjevanje “Bit će opet pakao i krvava Drina” i prijetnju silaska četnika sa planina, izazvalo je izrazito uznemirenje i strah među konstitutivnim narodima u BiH i ostalima, a posebno jer se radi o paravojnim formacijama koje imaju svoje uniforme sa fašističkim simbolima, te moguće ciljeve terorističko-militarističkog djelovanja. Četnici su fašistička organizacija koja je izvršila stravične ratne zločine i sarađivala za Hitlerom i ustašama u Drugom svjetskom ratu, a zatim tokom 1992. do kraja 1995. godine ponovila stravične ratne zločine i učestvovala i u izvršenju genocida nad Bošnjacima.

Izrazito uznemirenje i strah prouzrokovan djelovanjem Ravnogorskog pokreta dokazuju informacije u brojnim medijima u BiH i u regionu, a posebno putem društvenih mreža, kao i osude od strane zvaničnika OHR-a, Evropske unije i ambasada u BiH, te su se stekla obilježja izvršenja krivičnog djela iz Krivičnog zakona BiH, glava petnaesta – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, poglavlje – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U članu 145a. Krivičnog zakona BiH propisano je, citiram: “(1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine”, završen citat, a s obzirom da je krivično djelo izvršeno u vezi sa članom 250. KZBiH Organizovani kriminal, predviđena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora.

Potrebno je izvršiti uvid u medijske izvještaje, saslušati svjedoke i krivično procesuirati organizatore i učesnike u izvršenju krivičnog djela, kao i odgovorna službena lica svih nivoa vlasti, koja su propustila djelovati u cilju hapšenja izvršitelja krivičnih djela i time počinila krivična djela saučesništva i prikrivanja izvršitelja krivičnog djela“, navodi se u saopćenju.