Ljubavni (SDP-ov) rastanak: Star Vujadin i stari Džasmine

0

Dva su druga u Partiji rasla,

Star Vujadin i stari Džasmine.

Star Vujadin ode kod Bijedića,

Osta Džasmin u Vijeću samcat.

Poručuje Vujadin od Bijedića:

“Star Džasmine gradonačelniče,

Kako ti je u Vijeću samom?”

Odgovara iz Vijeća Džasmin:

“Što je neba, da je list hartije,

što je gora, da su kalemovi,

što je more, da je crn murećef,

da ti pišem tri godine dana,

ne bih mojih ispisao jada!”

Narodna pjesma (Svaka sličnost sa stvarnim političkim likovima u Gradskom vijeću Tuzla je sasvim slučajna)