Kriminal i stranačka zapošljavanja uništavaju elektro-energetski sektor: Rudnici dužni 900 miliona maraka, 2.200 radnika viška

0

Najmanje 2.200 uposlenika u rudnicima pod okriljem “Elektroprivrede BiH” smatra se viškom. Istovremeno, neizmirene obaveze svih sedam rudnika u Koncernu iznose skoro 900 miliona maraka, iako je od 2016. do kraja 2020. godine, po osnovu investicija, u ta zavisna društva “upumpano” 312 miliona maraka. Sve je to navedeno i izvještaju “Elektroprivrede BiH”, koji je u posjedu “Istrage”.

Samo po osnovu doprinosa (PIO i zdravstveno osiguranje), rudnici duguju skoro pola milijarde maraka. Dugovi prema dobavljačima su 84 miliona maraka.

Najveća dugovanja ima Rudnik Kreka Tuzla. Zaključno sa 2020. godinom, ovo zavisno društvo ima obaveze u iznosu od 340 miliona maraka. U decembru 2019. godine, obaveze Kreke iznosile su 183 miliona maraka. Dakle, obaveze su povećane za skoro 160 miliona maraka, iako su od 2015. godine do kraja 2020. u to zavisno društvo investirana 73 miliona maraka. Prihodi Kreke tokom 2020. godine bili su 80 miliona. Tokom 2009. , prihodi su iznosili 144 miliona maraka. Procijenjeno je da Kreka ima viška 500 zaposlenih.

Trenutne obaveze Rudnika Zenica iznose 200 miliona maraka. Samo za penzijsko i zdravstveno osiguranje uposlenika Rudnik Zenica duguje 129 miliona maraka. U posljednjih deset godina obaveze ovog zavisnog društva “Elektroprivrede BiH” porasle su za čak 120 miliona maraka iako je u taj rudnik od 2015. investirano 66 miliona maraka. Godišnji rashodi Rudnika Zenica su 56 miliona maraka, dok su prihodi svega 34 miliona maraka. Ovaj rudnik ima zaposlena 1.334 radnika, dok je procijenjeno da su 842 zaposlena dovoljna za funkcionisanje.

Dugovanja Rudnika Kakanj su 125 miliona maraka, od čega su čak 74 miliona maraka obaveze za penzijsko i zdravstveno osiguranje rudara. Prije 11 godina, obaveze Rudnika Kakanj bile su 75 miliona maraka. Od 2015. godine do danas u ovaj je Rudnik investirano 85 miliona maraka. No, kako su “investicije” napredovale, dugovanja su se povećavala. Rudnik Kakanj ima viška 400 radnika.

Obaveze Rudnika Breza su 128 miliona maraka. U decembru 2009. godine obaveze tog rudnika iznosile su 55 miliona. Za penzijsko i zdravstveno osiguranje, Rudnik Breza duguje 90 miliona maraka. U ovo zavisno društvo od 2015. godine investirano je 36 miliona maraka. Prema dokumentima “Elektroprivrede”, ovo zavisno društvo ima 360 radnika viška.

Rudnik Đurđevik ima 210 “prekobrojnih” radnika. Ovaj Rudnik duguje 44 miliona maraka. U odnosu na 2009. godinu, dug je povećan za 15 miliona maraka bez obzira na činjenicu da je u posljednjih pet godina u taj rudnik investirano oko 34 miliona maraka. Rudnik Đurđevik, za sada, ima najmanje godišnje gubitke.