24.06.2024.
HomeNovostiKoliko je novca do sada potrošeno na izgradnju Koridora 5C?

Koliko je novca do sada potrošeno na izgradnju Koridora 5C?

JP Autoceste FBiH je do sada za cca 113 kilometara auto-puta na Koridoru 5C uložilo iznos od 2,59 milijarde KM.

Kako je rečeno za televiziju “N1”, ulaganja za eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje Koridora 5C do danas iznose 258.019.087 KM. Troškovi su porasli nakon što su porasle cijene sirovina i rada tokom posljendjih godina. Tako su cijene dionica koje su se gradile do 2010. godine iznosile 3,46 miliona evra po kilometru, dok od 2015. godine one iznose 13,5 miliona evra.

“Navedena kapitalna ulaganja obuhvataju izdatke za građenje, usluge nadzora nad građenjem, izdatke za projektnu dokumentaciju, troškove kamata u vremenskom periodu kada su se isti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima do stavljanja izgrađenih poddionica/dionica u upotrebu mogli kapitalizirati, te ostali zavisni troškovi”, kazali su iz JP Autoceste FBiH za “N1”.

Do sada je izgrađeno 113 kilometra auto-puta na Koridoru Vc kroz FBiH i to dionice: Svilaj – Odžak, Zenica sjever – Zenica jug, Zenica jug – Tarčin i Međugorje – Bijača. Najvažniji elementi koji utiču na ukupnu cijenu izgradnje pojedinih dionica su, ističu, geološki i morfološki uslovi terena kuda prolazi trasa.

“Od toga zavise projektna rješenja, broj dužina objekata (mostovi, vijadukti i tuneli), te dužina i složenost potpornih konstrukcija na obezbjeđenju stabilnosti trupa autoceste”, rekli su.

Prosječna cijena po kilometru za objekte na auto-putu A1:

  • Tuneli: između 20 i 35 miliona evra po kilometru (radi se o dvocijevnim tunelima, ugovori za izgradnju uključuju iskop, betoniranje i opremanje tunela);
  • Mostovi/vijadukti: između 15 i 30 miliona evra (zavisno od dužine, visine stubova, načinu temeljenja i složenosti rasponske konstrukcije);
  • Trasa: između 5 i 15 miliona evra po kilometru (zavisno od iskopa i nasipa na trupu i specijalnog obima i složenosti potpornih konstrukcija koje služe za obezbjeđenja stabilnosti trupa).

“Tako na primjer izgradnja dionice Svilaj – Odžak je koštala 6,5 miliona evra po kilometru. Ova dionica je duga 10,4 kilometra i gradila se u ravnici gdje osim nekoliko potputnjaka i natputnjaka, te odmorišta, naplatnog mjesta i dvije petlje nije bilo zahtjevnih objekata na trasi. Dok s druge strane dionica Klopče – Donja Gračanica koja se gradila u izuzetno složenoj geološko-morfološkoj strukturi terena i koja se sastoji 60% od objekata (pet vijadukta I dva tunela) a ostatak trase se nalazi dijelom u zasjeku a dijelom u nasipu izgradnja je koštala 25 miliona eura po kilometru”, kazali su.

Došlo je do znatnog rasta cijena sirovina i cijene rada od prije 20 godina kada je počela izgradnja auto-puta na Koridoru Vc.

“Dionice koje su se gradile u periodu od 2001. do 2010. godine prosječna cijena po kilometru je iznosila 3,46 miliona eura. Dionice koje su se gradile u period od 2010. do 2015. godine prosječna cijena po kilometru je iznosila 9,7 miliona eura. Dionice koje se su izgrađene ili se još uvijek grade u period od 2015. do 2021. godine prosječna cijena izgradnje je 13,5 miliona eura po kilometru”, zaključili su iz JP Autoceste FBiH za “N1“.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti