Ko je Milanko Kajganić, v. d. glavni tužilac Tužilaštva BiH

0

Milanko Kajganić izabran je za v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

Kajganić je rođen u Doboju 16. novembra 1975. godine. Srednju školu unutrašnjih poslova je završio u Banjoj Luci 1994. godine, a 1998. godine je diplomirao na Višoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u 2005. godine, a pravosudni ispit je položio 2008. godine.

U periodu od 16. juna 1994. godine do 31. decembra 2006. godine je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na raznim poslovima, od policajca, komandira voda, inspektora u Odjeljenju za suzbijanje proizvodnje i prometa opojnih droga i na kraju inspektora za unutrašnju kontrolu. Od 1. januara 2007. godine do 15. marta 2014. godine je bio zaposlen u Specijalnom tužilaštvu u Banjoj Luci.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je dana 6. marta 2014. godine imenovan na poziciju tužioca u Tužilaštvu BiH, koju je počeo obavljati 15. marta 2014. godine. Konsultant je organizacije OSCE iz oblasti krivičnog prava te je kao edukator učestvovao na više seminara organizovanih ili podržanih od strane Misije OSCE-a u BiH, Ministarstva pravde BiH i Udruženja sudija FBiH za sudije, tužioce, advokate i policijske službenike u BiH. Član je pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za proces pregovaranja Sporazuma o saradnji između EUROJUST-a i BiH te govori engleski jezik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here