Ko će biti novi rektor Univerziteta u Sarajevu?

0

Za sutra je zakazana izborna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, na kojoj će kandidati za izbor rektora prezentirati programe rada za mandatni period od 2020. do 2024. godine.

Programske vizije sučelit će aktuelni prvi čovjek Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, kao i Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka te Elvir Čizmić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. 

Nedavno su na sjednici održanoj 24. juna članovi Senata upoznati sa listom kandidata za izbor na funkciju rektora, a to je učinjeno na osnovu Izvještaja Komisije za provođenje procedure izbora rektora.