20.07.2024.
HomeNovostiKlinički centri u FBiH imaju po 10 miliona KM za borbu protiv...

Klinički centri u FBiH imaju po 10 miliona KM za borbu protiv korone: Kako je moguće da fali opreme?

No, da li klinički centri u Sarajevu, Mostaru i Tuzli zaista imaju opravdanja za nedostatak bilo kakve opreme s obzirom da su na njihove račune prebačena znatna finansijska sredstva u svrhu liječenja pacijenata zaraženih koronavirusom i borbe protiv pandemije, a da u obzir ne uzimamo i značajne donacije prijateljskih zemalja i Evropske unije.Naime, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa odobrenim Budžetom za 2020. godinu, 20. februara ove godine usvojila Odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti I fondovima-transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH”.

Navedenom Odlukom je odobrena raspodjela 30 miliona KM i to po 10 miliona za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Federacija BiH, dakle za tri klinička centra u Federaciji BiH.

“Svrha transfera je osiguranje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima s cijelog teritorija Federacije BiH kroz održavanje i pobolјšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, zadovolјavanje zdravstvenih potreba pacijenata s cijelog teritorija FBiH, a koji su korisnici zdravstvenih usluga javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH”, navode iz Ministarstva zdravstva FBiH.

Drugim riječima, u okviru ovog transfera će se izmiriti dio dospjelih obaveza po osnovu nabavke lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i zanavlјanje neophodne medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodnih za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica.

U skladu s novonastalom situacijom s pojavom koronavirusa, Vlada FBiH je 17. marta 2020. godine usvojila Odluku o izmjenama Odluke o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH”, kojom je izmjenjena svrha, odnosno namjena sredstava te je definirano da je svrha transfera osiguranje pružanja zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite kroz poduzimanje mjera i aktivnosti s ciljem zaštite zdravlja stanovništva u borbi protiv koronavirusa (COVID-19) i sprečavanju i ublažavanju njegovih posljedica na zdravlje ljudi kao i restrukturiranje i finansijska konsolidacija javnih zdravstvenih ustanova.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva navode da su tom odlukom sredstva namijenjena za medicinski tretman oboljelih, nabavku lijekova i drugog potrošnog materijala, nabavku neophodne medicinske opreme, medicinskih sredstava, dezinfekcionih sredstava i druge zaštitne opreme, neophodne u situaciji borbe protiv globalne pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19), kao i za osiguravanje kvaliteta i kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Iz navedenog transfera do sada su doznačena sredstva kako slijedi:

– KCUS, doznačeni iznos 3.333.333 KM
– SKB Mostar, doznačeni iznos 5.000.000 KM
– UKC Tuzla, doznačeni iznos 5.000.000 KM

“Sredstva se doznačavaju na osnovu zahtjeva kliničkog centra, te je doznačeni iznos u skladu sa dostavljenim zahtjevima svakog od kliničkih centara. Klinički centri kojima su doznačena sredstva su Federalno ministarstvu zdravstva dostavili izvještaje o utrošenim sredstvima, a ministarstvo će o istom izvjestititi Vladu Federacije BiH”, kažu u resornom ministarstvu.

Do kraja godine će se kliničkim centrima doznačiti iznosi u visini dostavljenih zahtjeva, a maksimalno do iznosa odobrenog Odlukom – po 10 miliona KM.

Tri klinička centra u FBiH su pored navedenih novčanih iznosa dobili i finansijska sredstva Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) po Odluci Federalnog štaba civilne zaštite o dodjeli finansijskih sredstava Federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć od 16. marta 2020. godine.

Po ovim Odlukama Federalni štab civilne zaštite odobrio je finansijska sredstava u visini od 2,5 miliona KM za KCUS, UKC Tuzla, SKB Mostar i mostarsku bolnicu “Dr. Safet Mujić”.

U toj raspodjeli KCUS je dobio 900.000 KM, UKC Tuzla 700.000 KM, SKB Mostar 600.000 KM, a Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” 300.000 KM.

“Rukovodioci navedenih Federalnih službi zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć dužni su podnijeti Izvještaj sa kompletnom finansijskom dokumentacijom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava Federalnom štabu civilne zaštite, putem Federalne uprave civilne zaštite, u roku od šest mjeseci”, rečeno je za Klix.ba iz FUCZ-a.

Slijedom ovih informacija pitali smo KCUS, UKC Tuzla i SKB Mostar koliko su nabavili zaštitne i medicinske opreme i lijekova od miliona KM koja su im doznačena u svrhu borbe protiv koronavirusa.

Iz KCUS-a nisu željeli odgovoriti na pitanje poručivši da odgovore potražimo u Vladi FBiH, dok su iz UKC Tuzla i SKB Mostar ostali nijemi na naš upit.

Jedno je sigurno – javne zdravstvene ustanove u FBiH bi jesen morale dočekati sa adekvatnim količinama medicinske i zaštitne opreme i dovoljnim zalihama potrebnih lijekova i medicinskih aparata s obzirom na milionska sredstva od Vlade FBiH te brojne donacije koje su stigle u Bosnu i Hercegovinu u posljednjih nekoliko mjeseci.

Vrijeme je da rukovodstva kliničkih centara preuzmu odgovornost i ne čekaju da im neko nešto pokloni. Sredstva su osigurana i to novcem građana, baš onih koji moraju imati najbolju moguću uslugu i njegu, a ne da brinu o putu pacijenta i sami sebi kupuju lijekove i zaštitnu opremu.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti