25.07.2024.
HomeNovostiKako mali Milorad zamišlja svijet: Dodik svoju pisaniju koju naziva sporazumu o...

Kako mali Milorad zamišlja svijet: Dodik svoju pisaniju koju naziva sporazumu o “mirnom razdruživanju” može okačiti kravi o rep

Narodna skupština RS danas će na 14. posebnoj sjednici razmatrati dokument pod nazivom ‘Informacija o potrebi pokretanja procedure regulisanja odnosa Republike Srpske i Federacije BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i međunarodnim aktima”.

Kompletan dokument koji je Milorad Dodik osmislio kao sporazum o “mirnom razdruživanju” Federacije BiH i Republike Srpske ima 15 članova.

U nastavku donosimo sadržaj dokumenta:

Član 1.

Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: strane), koje čine Bosnu i Hercegovinu, međusobno će poštivati ​​subjektivitet državnog prava, u skladu sa statusom ugovornih strana i potpisnica svih aneksa Općeg okvirnog sporazuma. za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 2.

Stranke se obvezuju osigurati mir i sigurnost na svojim područjima, sigurnost svih građana i imovine, kao i razvijati dobrosusjedske odnose u cilju postizanja regionalne stabilnosti.

Član 3.

Strane su suglasne da je jedini optimalni pravni okvir za postojanje BiH Opći okvirni sporazum za mir u BiH, a posebno Aneks IV – Ustav BiH, nesagledivo i temeljno izmijenjen mimo volje stranaka.

Član 4.

Stranke se obvezuju poštivati ​​i širiti opseg ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajamčenih odgovarajućim međunarodnim aktima i ustavima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Stranke će sprovesti sve neophodne pravne, političke i druge procese u cilju promovisanja ravnopravnosti po svim osnovama.

Član 5.

Evropska unija predstavlja zajednički strateški cilj za strane, ali i za druge zemlje u regionu. U cilju očuvanja i razvoja vladavine prava, stranke će nastaviti proces usklađivanja internih propisa sa propisima Evropske unije.

Stranke iskazuju međusobnu podršku na evropskom putu. Stranke se obavezuju da neće usporavati evropske integracije.

SUVERENITET STRANAKA

Član 6.

Strane međusobno priznaju i poštuju suverenitet, teritorijalni integritet i geografski integritet, kao temeljne pravne, političke i civilizacijske vrijednosti koje su neprikosnovene.

Stranke se obavezuju da će se suzdržati od radnji koje bi mogle dovesti do povrede suvereniteta, teritorijalnog integriteta i integriteta jedne od stranaka.

Član 7.

Stranke se mirno razilaze zbog nemogućnosti obnove prvobitnog Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojim je zajamčena ravnopravnost entiteta i konstitutivnih naroda zasnovana na konsenzusu, primjenom konsocijativne demokratije i mehanizama zaštite entitetskih i nacionalnih interesa.

Nakon mirnog razlaza, stranke će suvereno funkcionisati u skladu sa pravnom tradicijom koju baštini Republika Srpska od 9. januara 1992. godine, kada je proglašena, i tradicijom koju baštini Federacija Bosne i Hercegovine od 18. marta 1994. godine, kada formiran je Vašingtonskim sporazumom.

Član 8.

Tokom procesa mirnog razdvajanja, strane će postupati savjesno, prvenstveno i dosljedno poštujući nepovredivost granica.

Strane su suglasne da se teritorij u omjeru 49 posto Republike Srpske i 51 posto Federacije Bosne i Hercegovine razgraniči na temelju međuentitetske granične crte koja je definirana kao granica i koja će u potpunosti funkcionirati kao granica nakon završetka prijelaznog roka.

Stranke će omogućiti nesmetan protok ljudi, roba i usluga u cilju povećanja gospodarske razmjene, gospodarskog rasta i ukupne suradnje.

Član 9.

Stranke će voditi pregovore u dobroj vjeri o ostalim aspektima mirnog razdruživanja, koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom, poštujući temeljna načela proklamirana Sporazumom.

Član 10.

Strane su suglasne da će nakon okončanja mirnog razlaza potpisati Sporazum o posebnim i paralelnim vezama između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u cilju razvijanja međusobne kulturne, sportske, znanstvene i druge suradnje.

Član 11.

Strane se obvezuju da će potpisati Sporazum o dvojnom državljanstvu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi pripadnicima nacionalnih skupina, kao i svim građanima, omogućili državljanstvo zemlje za koju imaju osjećaj pripadanja.

FORMIRANJE CARINSKE UNIJE

Član 12.

Strane su suglasne formirati carinsku uniju koja će funkcionirati u prijelaznom razdoblju.

Član 13.

U prelaznom periodu od tri godine od ratifikacije Sporazuma, pa do potpunog formiranja sopstvenih sistema, strane će koristiti istu valutu, održavati zajedničku monetarnu i carinsku politiku i sistem PDV-a čije će funkcionisanje biti uređena na principu dvije odvojene kancelarije.

Strane će koristiti posebne sporazume da definišu sve nadležnosti koje mogu funkcionisati na zajedničkom nivou tokom prelaznog perioda.

Član 14.

Za provođenje Sporazuma odgovorne su potpisnice, Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 15.

Sporazum podliježe obaveznoj ratifikaciji od strane Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Kao potpisnici ovog dokumenta predviđeni su premijer RS Radovan Višković te premijer FBiH Nermin Nikšić.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti