Kad vijećnici utihnu: Tone li Tuzla u diktaturu starih kadrova?

0

Nataša Perić (SDP) izabrana je za predsjedavajuću Gradskog vijeća Tuzla. Za njeno imenovanje glasao je 21 vijećnik/vijećnica, a 10 je bilo suzdržano na konstituirajućoj sjednici koja je u četvrtak ujutro održana u sali Narodnog pozorišta Tuzla.

Perićeva je i ranije bila predsjedavajuća Gradskog vijeća, a nju su u novom mandatu predložili SDP BiH, SBB, Tuzlanska alternativa, DF i Nedžad Jusić, vijećnik iz nacionalnih manjina.

Glasalo se i za to da Aleksandar Vujadinović bude predsjedavajući Gradskog vijeća. Prijedlog Socijeldemokrata BiH nije dobio potrebnu većinu jer je tri vijećnika bilo za, a 28 uzdržanih.

Ana Pejić (SDP BiH) izabrana je za dopredsjedavajuću Gradskog vijeća Tuzla. Selma Ćatibušić iz Platforme za progres je insistirala da se Pejićeva predstavi. Ana Pejić je potom izašla za govornicu i predstavila se.

Zamjerka opozicije je bila što su predsjedavajuća, dopredsjedavajuća i gradonačelnik iz iste političke partije – SDP BiH.

Pejićeva je na kraju izabrana za dopredsjednicu Gradskog vijeća Tuzla. Za nju je glasao 20 vijećnika.

Formirane su i komisije za statutarna pitanja, ekonomske odnose, izbor i imenovanje i mandatsko – imunitetska komisija.