24.05.2024.
HomeNovostiJeftina radna snaga postaje prošlost

Jeftina radna snaga postaje prošlost

Problemi koji muče investitore u RS su nedostak radne snage te kako zaustaviti trend odlaska iz RS i BiH, kazao je Pero Ćorić, direktor Privredne komore RS.

On kaže da u RS generalno postoji problem ne samo sa kvalitetnom radnom snagom, nego uopšteno sa radnom snagom, te da se ovaj problem može riješiti u sinergiji svih faktora u RS, od nadležnih ministarstava, Privredne komore RS, privrednika i investitora na području RS.

Ćorić je istakao da se prije nekoliko godina govorilo o komparativnoj prednosti ovih prostora kada je u pitanju radna snaga, te smatra da je to bio pogrešan koncept.

“Na tom smo sve zasnivali i strane investitore smo pripremili da mi ovdje imamo jeftinu radnu snagu, sa čim se sada suočavaju domaći privrednici, jer su dobili tešku konkurenciju”, kazao je Ćorić pred početak stručne rasprave na temu “Obrazovanje, zapošljavanje i privreda”, koja je održana u Vladi RS, a koju je organizovao Savjet stranih investitora i Privredna komora RS u saradnji sa resornim ministarstvom.

Ćorić pojašnjava da naše školstvo nije pratilo razvoj privrede i opšte brzine razvoja tehnologija, te da se sada nalazimo u teškoj poziciji.

“Nemamo prostora za sporo rješavanje problema. Sad smo u situaciji da te probleme moramo rješavati bržim tempom i novim zakonskim rješenjima. Prije svega dualno obrazovanje treba da što prije zaživi”, rekao je Ćorić.

Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva RS, rekao je da je prvi korak za popravljanje stanja u privredi da se radna snaga  pokuša zadržati kroz zakon o povećanju plata od početka godine, te da se na taj način smanji problem odliva radne snage koji je evidentan ne samo u RS, već u cijelom regionu.

Petričević je napomenuo da na ulaganja stranih investitora u RS najviše utiču politički problemi, a to je trenutno najviše neformiranje Savjeta ministara.

“Što se tiče Ministarstva privrede i preduzetništva, u proteklih deset mjeseci smo radili dosta na olakšicama kako bismo stvorili što bolji poslovni ambijent kako za domaće, tako i za strane ulagače”, rekao je Petričević.

On kaže da je cilj ove stručne rasprave da učesnici dođu do najboljih rješenja za domaću privredu, te prilika da se čuju stavovi privrednika, ali i da privrednici dobiju informacije o međunarodnim projektima koji mogu uticati na privredu RS i njen razvoj.

Sanja Miočić, izvršna direktorica Savjeta stranih investitora, kaže da sve ukazuje na neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, te je napomenula da se suočavaju sa paradoksom da pored visoke stope nezaposlenosti postoji ozbiljan deficit stručnih ili kvalifikovanih kadrova za privredu i različite industrije.

“Suočavamo se i sa problemom odlaska radne snage, mladih, visokoobrazovanih i kvalifikovanih kadrova”, kaže Miočićeva.

Ona kaže da zagovaraju fleksibilnije forme zapošljavanja, da se urede oblasti studentskog zapošljavanja, zapošljavanja sezonskih radnika, te angažovanje agencija, odnosno posredovanja pri zapošljavanju.

Povećanje investicija

Sanja Miočić, izvršna direktorica Savjeta stranih investitora, pred juče održanu stručnu raspravu, rekla je da se investicije u BiH u posljednjih nekoliko godina kreću u rasponu od 600 do 700 miliona KM.

“Ove godine podaci ukazuju na znatno povećanje od nekih 50 odsto, tako da do kraja godine možemo očekivati investicije približno milijardu KM, a podaci o tome će biti objavljeni tek u avgustu sljedeće godine. Činjenica je da svjedočimo blagom porastu investicija i da investitori dolaze i pokazuju interes”, rekla je Miočićeva.

Istakla je da je prošlogodišnje istraživanje među članicama Savjeta pokazalo da je 84 odsto članica spremno da preporuči BiH kao destinaciju povoljnu za ulaganje.

“Prema tom istraživanju, članice su jeftinu radnu snagu navele tek kao peti motiv za investicije. Prije svega naveli su geostrateški položaj naše države, potencijal domaćeg tržišta, postojeće resurse i logistiku, te određenu tradiciju, odnosno industrijsko nasljeđe u pojedinim granama”, rekla je Miočićeva.

Povećanje investicija

Sanja Miočić, izvršna direktorica Savjeta stranih investitora, pred juče održanu stručnu raspravu, rekla je da se investicije u BiH u posljednjih nekoliko godina kreću u rasponu od 600 do 700 miliona KM.

“Ove godine podaci ukazuju na znatno povećanje od nekih 50 odsto, tako da do kraja godine možemo očekivati investicije približno milijardu KM, a podaci o tome će biti objavljeni tek u avgustu sljedeće godine. Činjenica je da svjedočimo blagom porastu investicija i da investitori dolaze i pokazuju interes”, rekla je Miočićeva.

Istakla je da je prošlogodišnje istraživanje među članicama Savjeta pokazalo da je 84 odsto članica spremno da preporuči BiH kao destinaciju povoljnu za ulaganje.

“Prema tom istraživanju, članice su jeftinu radnu snagu navele tek kao peti motiv za investicije. Prije svega naveli su geostrateški položaj naše države, potencijal domaćeg tržišta, postojeće resurse i logistiku, te određenu tradiciju, odnosno industrijsko nasljeđe u pojedinim granama”, rekla je Miočićeva.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti