IPI akademija potpisala ugovore o saradnji sa univerzitetima iz inostranstva

0

Visoka škola Internacionalna poslovno-informaciona akademija Tuzla u proteklom periodu potpisala je dva ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva.

Potpisan je ugovor sa Univerzitetom iz Nove Gorice (Hrvatska – web adresa: http://www.ung.si/en/) i ugovor sa Internacionalnim univerzitetom iz Novog Pazara ( Srbija).

IPI akademija je sa Univerzitetom u Novoj Gorici potpisala ugovor o akademskoj saradnji.

“Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 ali i činjenicom da od iduće akademske godine započinje novi ciklus Erasmus+ programa, u toku ove godine ćemo vidjeti na koji način možemo proširiti saradnju i na Erasmus+ program”, ističe Haris Delić, koordinator IPI akademije za međunarodnu saradnju.

Sa Internacionalnim univerzitetom iz Novog Pazara IPI akademija je imala i ranije ugovor o akademskoj saradnji, a koji je ovoga puta proširen na Erasmus+ program.

“U narednom periodu očekujemo zaključivanje još nekih ugovora o saradnji sa inostranim visokoškolskim ustanovama, sa ciljem pružanja mogućnosti studentima za sticanje novih znanja i vještina kao i internacionalnog iskustva”, zaključuje Haris Delić.