IPI akademija potpisala Memorandum o razumijevanju sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu

0

Visoka škola Internacionalna poslovno – informaciona akademija iz Tuzle je potpisala Memorandum o razumijevanju sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu (IUS).

Ugovor su potpisali Emina Šarić, dipl. oec., direktorica IPI akademije i Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Ovaj memorandum je potpisan sa ciljem razvijanja saradnje ove dvije visokoškolske ustanove, organizacije zajedničkih aktivnosti, saradnje studenata, te nastavnog i administrativnog osoblja kao i drugih oblika saradnje i širenja znanja.