Imamović uvodi novi harač u Tuzli, Ajanović ga obara

0

Dok opozicija smatra da je plaćanje komunalne takse nemoralno i nezakonito, Gradsko vijeće Tuzla, pozivajući se na Zakon o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona, još 1. oktobra prošle godine donijelo je Odluku o uvođenju komunalne naknade. U proteklih nekoliko dana na adrese 24.000 vlasnika stanova i poslovnih prostora u ovom gradu stiglo je rješenje o plaćanju takse, i to retroaktivno za posljednja tri mjeseca prošle godine.

U prvoj zoni grada vlasnik stana od 60 kvadrata će plaćati 60 maraka komunalne takse, dok će, naprimjer, vlasnik poslovnog prostora iste kvadrature plaćati tri puta više. Sredstva prikupljena na ovaj način bit će korištena za izgradnju sportskih igrališta, uređenje parkova, kao i održavanje i uvođenje javne rasvjete. Dosad su sredstva za ove namjene osiguravana iz Budžeta Grada.

– Tačno su propisane komunalne djelatnosti zajedničke potrošnje u svrhu kojih se mogu trošiti sredstva koja su prikupljena po komunalnoj naknadi, i sve je to propisano zakonom i kao takvo usklađeno u odluci Gradskog vijeća – pojašnjava Amir Razić, šef Odjeljenja za komunalne poslove Grada Tuzla.

Gradska uprava ne raspolaže podacima o kvadraturi dvadesetak hiljada stambenih objekata, a pridodamo li tome i oko deset hiljada nelegelano sagrađenih objekata, taj broj je mnogo veći. Vlasnicima tih objekata rješenja o naplati nisu dostavljena, ali u nadležnoj Službi kažu da se baza podataka svakodnevno dopunjava.

– Oni određuju bazu podataka za građane koji će plaćati naknadu iz baze Javnog preduzeća Centralno grijanje, što nas sve, kao korisnike centranog grijanja, dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na sve ostale građane. Samim time došli smo u zabranu postupanja Grada koji po članu 6. također ne može postupati i ova rješenja trebaju pasti – smatra Mirnes Ajanović, vijećnik BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla.

Deset kategorija građana Tuzle, uključujući i penzionere, oslobođeno je plaćanja komunalne takse, što će biti subvencionirano sredstvima iz budžeta. U Udruženju etažnih vlasnika se ne slažu s visinom naknade i smatraju da je svemu trebala prethoditi sveobuhvatna javna rasprava.

– U skladu s Kantonalnim zakonom o komunalnim djelatnostima postoji obaveza plaćanja komunalne takse. Međutim, građani Tuzle su stavljeni u neravnopravan položaj s obzirom na to da je iznos naknade u Tuzli neuporedivo veći nego bilo gdje u gradovima Tuzlanskog kantona  – ističe Edin Osmanbegović, član Udruženja etažnih vlasnika Grada Tuzla.

U ovom udruženju smatraju da je riječ o neodgovornom pristupu Grada prema građanima i da je trebalo temeljitije pristupiti samoj pripremi ovakvog dokumenta.