I direktori robijaju, zar ne?

0

Kantonalni sud u Tuzli je po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona donio i objavio osuđujuću prvostepenu i nepravosnažnu presudu za Eldina Brčaninovića iz Živinica, bivšeg direktora firme “Konjuh” d.d Živinice, zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, saopšteno je iz Tužilaštva TK.

“Takođe, Brčaninoviću se, po pravosnažnosti presude, izriče i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili funkcije direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od 5 godina”, naveo je Admir Arnautović, stručni savjetnik za odnose s javnošću Tužilaštva TK.

Optužnicom ovog Tužilaštva se Brčaninović tereti da je kao direktor i odgovorna osoba u firmi “Konjuh” Živinice zloupotrijebio ovlaštenja, postupao suprotno interesima službe i Konjuha i suprotno propisima koji su ga obavezivali na zakonito, savjesno i odgovorno poslovanje.

“U dvije radnje koje se Brčaninoviću optužnicom stavljaju na teret navodi se da je pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 474.000 KM firmi “BH Pelete” d.o.o Živinice, a u kojoj je bio jedan od osnivača i sa kojom je Konjuh imao zaključene ugovore o poslovnom odnosu”, navodi Arnautović.