20.04.2024.
HomeNovostiHitna sjednica Vlade FBiH zbog koronavirusa

Hitna sjednica Vlade FBiH zbog koronavirusa

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici usvojila informaciju o pojavi novog koronavirusa, koji je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja.

– U skladu sa Zakonom o zaštiti građana od zaraznih bolesti, novi koronavirus se smatra zaraznom bolesti, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te će poduzete sve mjere za zaštitu građana od zaraznih bolesti regulirane zakonom – saopćeno je iz Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će akt kojim će se Vlada Federacije BiH obratiti Vijeću ministara BiH i zatražiti da nadležna državna ministarstva i tijela BiH budu intenzivnije uključena u koordiniranje aktivnosti i mjera na sprečavanju i suzbijanju novog koronavirusa na teritoriji Bosne i Hercegovine te razmotre i mjere predložene od Stručnog savjetodavnog tijela za zaštitu građana od zaraznih bolesti, a čije je izvršenje u nadležnosti državnih institucija.

Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da, nakon sagledavanja stanja u kliničkim centrima u FBiH, informira Vladu o potrebi nabavke respiratora s pripadajućom opremom te druge zaštitne opreme, s naglaskom na uspostavu karantena na teritoriji FBiH.

Ovom ministarstvu, kao i Zavodu za javno zdravstvo FBiH naloženo je da, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano prate kretanja novog koronavirusa i da, u saradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, osiguraju poduzimanje preventivnih i protuepidemijskih mjera s ciljem sprečavanja nastanka i suzbijanja širenja ove zarazne bolesti.

Rano otkrivanje bolesti

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je izdao saopćenje s preporukama za građane, nakon čega je uspostavljena svakodnevna intenzivna komunikacija između Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH. Također, ostvareni su kontakti i s drugim nadležnim institucijama i ustanovama, prvenstveno Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Graničnom službom BiH.

U skladu s preporukama WHO, mjere koje se provode u FBiH primarno su fokusirane na rano otkrivanje bolesti izazvane ovim virusom s ciljem brze izolacije i provođenja daljnjih mjera radi sprečavanja širenja infekcije.

Izvršen epidemiološki nadzor u kineskoj firmi – Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba
Izvršen epidemiološki nadzor u kineskoj firmi
FOTO: AFP
Izvršen je epidemiološki nadzor u kineskoj firmi angažiranoj na izgradnji Koridora 5C na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nedjelju, 26. januara, poslana je prva instrukcija Graničnoj policiji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za praćenje domaćih i stranih državljana koji dolaze u BiH, a posebno Vuhana, provincije Hubei, kako bi bili uzeti podaci o tome gdje će i u kojem periodu boraviti, te davanja pismenih preporuka kako da se ponašaju i kome da se jave ukoliko dobiju neki od simptoma koji bi mogao ukazivati na moguću infekciju koronavirusom.

Preporuke na lokalnom i engleskom jeziku su poslane Graničnoj službi BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Nešto inovirana instrukcija, uz preporuke, poslana je Ministarstvu civilnih poslova BiH kako bi bila proslijeđena Graničnoj policiji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Instrukcija kliničkim centrima
Zavod za javno zdravstvo FBiH izradio je instrukciju za zdravstvene radnike koja, između ostalog, sadrži definiciju slučaja, upravljanje sumnjivim slučajem, te principe strategije prevencije i kontrole infekcije u bolničkim kapacitetima s pacijentom sumnjivim na novi koronavirus.

Instrukcija je dostavljena i kliničkim centrima u FBiH, od kojih je zatraženo da hitno poduzmu potrebne aktivnosti za pripremu primanja pacijenata sa sumnjom na bolest izazvanu ovim virusom.

S Uredom WHO u BiH dogovoreno je slanje uzoraka sumnjivih slučajeva na analizu u jedan od referentnih laboratorija u Evropi te se dogovora dobivanje testova za potvrdu eventualnih slučajeva i u laboratorijima u FBiH.

Federalni ministar zdravstva je jučer imenovao Koordinaciono tijelo za praćenje pojave novog koronavirusa, što je isti dan to putem dopisa preporučeno i kantonalnim ministarstvima zdravstva.

Također, predloženo je kantonalnim ministarstvima zdravstva da odmah pristupe analizi stanja zaštitne i druge medicinske opreme, strategije prevencije i kontrole infekcije u bolničkim uvjetima, te u skladu s tim pristupi hitnoj nabavci.

Uvođenja viznog režima
Jučer je održan sastanak Stručnog savjetodavnog tijela Federalnog ministarstva zdravstva za zaštitu građana od zaraznih bolesti, kao i direktora kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Stručno savjetodavno tijelo donijelo je više zaključaka, a jedan od njih je mogućnost uvođenja viznog režima kako bi bio kontroliran ulazak u zemlju. Za državljane BiH koji se vraćaju iz ugroženog područja Kine, kao i za Kineze koji rade u BiH, predložena je samoizolacija i kontrola nadležnog epidemiologa narednih 14 dana. Našim državljanima je preporučeno da ne putuju u Kinu.

Među zaključcima je i taj da svi kantonalni zavodi za javno zdravstvo trebaju dostaviti broj telefona dežurnog epidemiologa koji će biti operativan 24 sata svakog dana.

 

 

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti