13.07.2024.
HomeNovostiOpao broj registrovanih firmi: Računovodstvo sabira gubitke

Opao broj registrovanih firmi: Računovodstvo sabira gubitke

Računovodstveni sektor u BiH je prošle godine zbog posljedica izazvanih pandemijom virusa korona zabilježio drastičan pad ukupne dobiti od skoro devet miliona KM, a opao je i broj registrovanih firmi koje pružaju ove usluge, kao i broj zaposlenih.

Podaci su ovo analize koju je objavila Spoljnotrgovinska komora BiH, u kojoj se između ostalog navodi da je jedna od najizraženijih karakteristika sektora računovodstva u BiH značajno prisustvo stranih kompanija te da je unatoč tome ovaj sektor slabo razvijen.

S druge strane, ekonomski analitičari smatraju da nije za čuđenje što je pandemija pogodila i ovaj sektor, te da računovodstvo i u uslovima normalnog poslovanja nije naročito profitabilno jer cijene usluga nisu tolike da bi mogle da trpe posljedice kriza.

Prema podacima objavljenim u ovoj analizi, u 2018. godini u ovom sektoru je bila registrovana 771 kompanija, ali je u naredne dvije godine taj broj značajno opadao.

“Tako je u 2019. godini bilo registrovano 737 kompanija, a u 2020. samo njih 631. Očigledno i za očekivanje je da je pandemija uzrokovana virusom korona negativno uticala i ostavila posljedice i u sektoru računovodstvenih usluga”, navodi se u ovoj analizi.

Dodali su da je od navedenih kompanija 2019. godine nešto više od 92 odsto ostvarilo prihod do 500.000 KM, 6,78 odsto prihod do pet miliona KM, a dvije kompanije više od 5.000.000 KM.

“Situacija 2020. godine je bila takva da je od navedenih kompanija više od 94 odsto ostvarilo prihod do 500.000 KM, 5,71 odsto kompanija do pet miliona KM, a samo jedna više od 5.000.000 KM”, stoji u analizi, iz koje je vidljivo da je došlo do pada u 2020. godini.

Nadalje se navodi da broj zaposlenih u sektoru računovodstva takođe bilježi konstantan pad u posljednje tri godine.

“Drastičan pad zabilježen je u 2020. kada je broj zaposlenih bio 2.361, dok je u 2018. godini taj broj 3.188, a u 2019. 3.136”, podaci su analize.

Dodaju da je prosječna mjesečna bruto plata u kompanijama ovog sektora u 2020. iznosila 1.508 KM.

“Iz navedenog se može zaključiti da su zaposleni u računovodstvenim kompanijama u BiH u prosjeku plaćeni oko devet KM po satu. Što se tiče mjesečnog prihoda po zaposlenom, u 2018. godini on je iznosio 3.388 KM, 2019. godine 3.661 KM, a 2020. 3.545 KM”, navodi se u analizi.

Nadalje se ističe da je ukupan prihod od prodaje usluga u 2018. godini iznosio 129.641.434 KM, dok je u 2019. zabilježen porast od osam miliona kada je ukupan prihod iznosio 137.803.171 KM.

“Nažalost, u 2020. godini zbog pandemije koja je imala ogroman uticaj na svjetsku ekonomiju, i računovodstveni sektor u BiH bilježi pad. Ukupan prihod od prodaje u 2020. godini pao je za oko 37 miliona u odnosu na 2019. i iznosio je 100.463.288 KM”, navodi se u analizi.

Firme u računovodstvenom sektoru su nekoliko godina unazad bilježile stalni rast ukupne dobiti, ali je period pandemije virusa korona uticao i na to te je doveo do još jednog drastičnog pada.

“Tako je u 2018. godini ona iznosila 25.358.604 KM, naredne 2019. zabilježeno je značajno povećanje od više od četiri miliona, dok je u 2020. godini zabilježen drastičan pad od skoro devet miliona KM”, ističe se u analizi.

Zaključak analize je da je manji broj velikih kompanija i organizacija, koje bi koristile složenije i profesionalnije usluge računovodstva u BiH, rezultirao ovakvim stanjem u ovom sektoru.

Predrag Duduković, ekonomski analitičar, u razgovoru za “Nezavisne novine” je rekao da čim pada privredna aktivnost i preduzeća manje posluju – posljedično se smanjuje potreba za računovodstvenim uslugama.

“Možda se čini da je računovodstveni sektor profitabilan, ali nije, jer usluge računovodstva nisu toliko plaćene da bi ono moglo da trpi ekonomsku krizu, čak ni u uslovima normalnog poslovanja”, rekao je Duduković.

Dodao je da je država trebalo da uobziri i taj sektor, da bi se na taj način mogle ublažiti posljedice lošijeg poslovanja.

“Koliko će biti sluha za ovaj sektor kod onih koji o tome odlučuju to je već upitno, ali se sigurno na taj način može i njima pomoći”, kazao je Duduković.

Istakao je da će se rastom poslovne aktivnosti situacija i u ovom sektoru stabilizovati.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti