14.07.2024.
HomeNovostiDruštvo psihologa u FBiH i UNICEF uz podršku Vlade Švedske rade na...

Društvo psihologa u FBiH i UNICEF uz podršku Vlade Švedske rade na suzbijanju psiholoških posljedica pandemije

Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa organizacijom UNICEF u Bosni i Hercegovini uz podršku Vlade Švedske, trenutno implementira projekat  pod nazivom «Jačanje zaštite mentalnog zdravlja stručnjaka i ranjivih skupina u FBiH». Jedan od glavnih ciljeva projekta je usmjeren ka osnaživanju individualnih kapaciteta profesionalaca iz pomagačkih profesija, kao i psiholoških kapaciteta ostalih grupa stanovnika (roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, stručnjaka iz oblasti obrazovanja, osoba koje su pretrpile različite vrste gubitaka kao posljedica pandemije…) koji u velikoj mjeri podnose pritisak posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

Projektni ciljevi podrazumijevaju aktivnosti usmjerene na spoznavanje psiholoških posljedica pandemije kod ciljnih grupa te organizaciju i pružanje psihološkog savjetovanja u vidu suportivnih grupa. Prema broju angažovanih stručnjaka iz područja psihologije, može se reći da je ovo jedan od najvećih projekata ove vrste u Bosni i Hercegovini. Prema navodima prof.dr. Elvisa Varde, koordinatora projekta, za realizaciju  planiranih aktivnosti, od ukupno prijavljenih 56 kandidata angažovano je 35 adekvatno edukovanih i iskusnih psihologa. Nakon neophodnih pripremnih radnji u prvoj fazi projekta su otpočele sve planirane aktivnosti.

Počele su sa radom grupe psihološke podrške, tačnije 23 grupe su započele sa planiranim radom. U prvoj fazi projekta kroz grupni rad je obuhvaćeno 180 pojedinaca sa različitim profesionalnim i privatnim ulogama. Od tog broja učesnika, psihološka intervencija je usmjerena na 36 roditelja djece sa teškoćama u razvoju. Kako su djeca jedna od kategorija stanovništva koja trpe posljedice pandemije, tako smo se kroz grupnu psihološku podršku usmjerili na pojedince koji kroz svoje profesionalno djelovanje (psiholozi, socijalni radnici, zdravstveni radnici, defektolozi, nastavnici različitih profila…) rade upravo sa djecom. Ukupan broj djece sa kojima naši učesnici direktno rade prelazi preko 5000 od čega je značajan broj djece sa teškoćama u razvoju i djece iz ostalih ranjivih kategorija.

Aktivnosti projekta su koncipirane na osnovama psihološke nauke i psihološke struke, koje podrazumijevaju uvažavanje Etičkog kodeksa Društva psihologa u FBiH uz garantovano očuvanje principa dobrovoljnosti i anonimnosti učesnika.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti