Dodik je svakog stanovnika manjeg entiteta zadužio za 3.292 marke, odnosno RS za 3,7 milijardi konvertibilnih maraka

0

Zaduženost stanovništva Republike Srpske nastavila je da raste, a svaki građanin na kraju prvog kvartala ove godine dugovao je 3.292 marke, odnosno za 43 KM više u odnosu na kraj 2021. godine.

U najnovijem izvještaju o stanju u bankarskom sistemu koji je objavila Agencija za bankarstvo RS navedeno je da je ukupna zaduženost stanovnika kod banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing kuća na kraju marta ove godine iznosila 3,7 milijardi maraka, dok je na kraju 2021. godine ukupna zaduženost po navedenim sektorima iznosila 3,6 milijardi maraka.

Imajući u vidu da je prema posljednjoj objavi Zavoda za statistiku RS u Srpskoj 1,13 miliona stanovnika, to znači da je zaduženost po glavi stanovnika na kraju marta ove godine iznosila 3.292 marke, dok je na kraju prošle godine iznosila 3.249 KM.

Najveći dio duga opada na banke koje su stanovništvu plasirale 2,8 milijardi maraka i veći je za 42,2 miliona KM u odnosu na kraj prošle godine. Ukupni krediti u mikrokreditnim organizacijama iznosili su 409,7 miliona maraka i veći su za 10,5 miliona KM.

Zanimljivo, i štednja građana u RS-u na kraju marta ove godine iznosila je 3,7 milijardi KM, uključujući i tekuće račune i manja je za 319,8 miliona KM u odnosu na kraj 2021. godine.

Prema podacima navedenim u izvještaju, oročena štednja čini 71,9 odsto ukupne štednje i manja je za 151,4 miliona KM, dok štednja po viđenju bez tekućih računa stanovništva čini 28,1 odsto ukupne štednje stanovništva i manja je za 83,7 miliona KM u odnosu na kraj prošle godine. Tekući računi su manji za 84,7 miliona KM, prenose Nezavisne novine.