– Optužnicom se Džafić tereti da je u maju 2012. godine, kao direktor i osnivač firme “Woodmagnat” d.o.o Kalesija, svjestan da nadležnom poreskom organu nije prijavio i nije dao podatke o stečenom oporezivom prihodu, prisvojio novac iz blagajne firme, koji je tako poprimio karakter dohotka od nesamostalne djelatnosti. Suprotno odredbama Zakona o porezu na dohodak FBiH i Zakona o doprinosima FBiH, nije izvršio uplatu poreza na dohodak i odgovarajućih doprinosa i tako je utajio porez u iznosu od oko 100.000 KM – navodi se u saopćenju iz Tužilaštva TK.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se, po pravosnažnosti presude, optuženom oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u pomenutom iznosu.