Čemu vakat, tome i zeman: Direktor RMU Banovići – Fadil Kudumović poslao Kukića u penziju

0

Rukovodstvo RMU Banovići penzionisalo je Mirsada Kukića, lidera PDA BiH. Naime, uvidom u dokumentaciju zaključeno je kako Kukić ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju.

No, Kukić će po svemu sudeći ostati lider Sindkata RMU Banovići koji će pregovarati sa rukovodstvom o pravima uposlenika.

Odluka uprave Rudnika

U skladu sa Pravilnikom o radu, Kukić će imati pravo na otpremninu u iznosu od najmanje šest prosječnih plaća radnika ostvarenih u prethodnom tromjesečju ili najmanje šest prosječnih plaća u Federaciji BiH ako je to za njega povoljnije.