27.05.2024.
HomeNovostiBespuća povijesne zbiljnosti Dragana Čovića: HDZ protiv EU

Bespuća povijesne zbiljnosti Dragana Čovića: HDZ protiv EU

Kao i obično, krivca za to Čovićevi mediji pronalaze u Željku Komšiću. Tako portal HMS optužuje Komšića što ukazuje na činjenicu da su HDZ-ovi zahtjevi u suprotnosti s Mišljenjem Evropske komisije koja prefereira građansko uređenje države, a ne “etničko predstavljanje”.

Očito je da se od strane Čovićevih medija nastavlja dozirana interpretacija dokumenata od strane onih koji su zainteresirani za izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, pa čak i cjelokupnog političkog modela na način kako to HDZ želi, pa makar on bio u suprotnosti sa Mišljenjem Europske komisije.

Međutim, u Mišljenju Europske komisije stoji sljedeće:

„Ustav sadrži odredbe zasnovane na nacionalnoj pripadnosti i prebivalištu koje nisu u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To su odredbe koje se odnose na imenovanje, sastav i postupke odlučivanja šefa države i izvršnih i zakonodavnih tijela, budući da su određena izborna prava rezervisana za građane koji pripadaju „konstitutivnim narodima“ – Bošnjacima, Hrvatima i Srbima. Stoga su potrebne značajne dodatne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvarivati svoja politička prava, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Sejdić-Finci.“

Iz ove rečenice, koja je na 6. stranici Mišljenja Europske komisije, proizlazi veoma jasno da je bilo koji etnički temeljen sistem izbora je u izravnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno nije u skladu sa europskim standardima.

Upravo se HDZ-ovo insistiranje na izbornom sistemu, temeljenom isključivo na etničkim kriterijima ili kako to vole kazati „legitimnompolitičkom predstavljanju naroda“ nalazi u jasnoj koliziji sa evropskim standardima ili još preciznije, takav način izbora bilo koga i na blo kojoj razini vlasti nije u skladu sa evropskim standardima.

Ako tome dodamo i ono što je utvrđeno na 7. stranici Mišljenja Evropske komisije, gdje jasno stoji: „Pravo kandidature na izborima za Dom naroda ograničeno je na osnovu etničke pripadnosti i prebivališta, što je u suprotnosti sa evropskim standardima“ onda je sasvim jasno i da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu „Božo Ljubić“ u suprotnosti sa evropskim standardima.

Zato u Mišljenju Evropske komisije kao prva mjera jasno stoji:-

– Osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru“.

Iz navedenog, postaje sasvim jasno ko javnosti prezentira stvarne elemente iz Mišljenja Europske komisija, a ko ih koristi za političku manipulaciju kako bi se, na koncu, uveo dodatni etnički model izbora onako kako to odgovara HDZ-u, a što je sve zajedno u suprotnosti sa evropskim standardima.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti