27.05.2024.
HomeNovostiBakir Nakaš i grupa građana podnijeli krivične prijave protiv Novalića, Tegeltije, Gudeljević...

Bakir Nakaš i grupa građana podnijeli krivične prijave protiv Novalića, Tegeltije, Gudeljević i Mandića

Zoran Tegeltija i Ankica Gudeljević počinili krivično djelo Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a Fadil Novalić i Vjekoslav Mandić krivično djelo Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

Bakir Nakaš, poznati ljekar i bivši direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, u ime veće grupe građana Bosne i Herecegovine podnio je danas krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba u državnim i federalnim organima vlasti BiH, zbog, kako se u prijavi navodi, ugrožavanja javnog zdravlja.

Na osnovu člana 215., a u vezi sa članom 213. Zakona o krivičnom postupku BiH, krivična prijava podnesena je protiv Zorana Tegeltije, predsjedavajući Vijeća ministara, Ankice Gudeljević, ministrice civilnih poslova BiH, Fadila Novalića, premijera Vlade Federacije i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije BiH.

U zvaničnom saopštenju tim povodom se navodi:

Danas (22. marta 2021. godine) uputio sam Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Ankice Gudeljević, ministrice civilnih poslova BiH, Fadila Novalića premijera Federacije BiH i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije BiH, zbog postojanja osnova sumnje da u periodu od 18. 09. 2020. godine do 18. 03. 2021. godine, svjesni svojih zakonskih obaveza, nisu obavili ili izvršili svoje službene dužnosti u pogledu osiguravanja i direktne nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva. Njihova zloupotreba službene dužnosti ima za posljedicu nekontrolisano širenje zarazne bolesti, smrt većeg broja ljudi, uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu osiguranicima zdravstvenog osiguranja i kolaps zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini.

U nadležnosti Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH je staranje o ostvarivanju i zaštiti osnovnih ljudskih prava, a pravo na život i zdravlje je jedno od najvažnijih ljudskih prava. Ako Vijeće ministara BiH i Vlada FBiH nisu osigurali blagovremenu vakcina za imunizaciju stanovništva od virusa COVID 19, onda je očigledno da su povrijedili i ugrozili pravo na život i zdravlje građana Bosne i Hercegovine.

Pored toga, zakonima je utvrđeno da su Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo zdravstva FBiH nadležni za oblast zdravstva odnosno zdravstvene zaštite stanovništva. Zakonima je, također, utvrđeno da su ministri koji rukovode ovim ministarstvima odgovorni za stanje u oblastima koje su u nadležnosti njihovih ministarstava. Nema nikakve dileme da su Ministrica civilnih poslova BiH i Ministar zdravstva FBiH osobno odgovorni za stanje u oblasti zdravstva, a to svakako znači i za nabavku vakcina kojima se sprječava širenje epidemije i štiti zdravlje stanovništva. Prema tome, postoji sasvim izvjesno postoji njihova osobna odgovornost.

To je bio razlog da sam, kao građanin, a naročito kao ljekar – zdravstveni radnik, smatrao potrebnim da nadležnom tužilaštvu podnesem krivičnu prijavu protiv navedenih funkcionera.

Krivična prijava je zasnovana, naročito, na slijedećem činjeničnom stanju:

Od 18. 09. 2020. godine do dana podnošenja krivične prijave Vijeće ministara BiH je održalo 19 vanrednih  i 14 redovnih sjednica. Porazna je činjenica neobavljanja dužnosti prijavljenih funkcionera Vijeća ministara BiH na način da niti na jednoj od navedenih sjednica Vijeće ministara nije raspravljalo o direktnoj nabavci vakcina. Analiza dnevnih redova i izvještaja sa sjednica Vijeća ministara BiH u navedenom periodu ukazuje da su jedine odluke donesene u vezi s imunizacijom stanovništva bile oslobađanje plaćanja neizravnih poreza za direktnu nabavku vakcina za besplatnu imunizaciju i to tek dana 04. 03. 2021. godine. Upravo ovaj datum donošenja odluke svjedoči da Vijeće ministara BiH nisu ni razmatrali direktnu nabavku vakcina do dana 04. 03. 2021. godine. Umjesto vršenja službenih dužnosti, javnost je od strane Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova BiH, informirana na sljedeći način: “Ne mislim da je neki problem nabaviti Covishield iz Indije, mislim da je to relativno lako. Mislim da nije problem nabaviti ni ruski Sputnik i to je relativno lako. Imamo nadležne organe i oni treba da se oglase. Znam da je bila dobra volja za Sputnik, da su nam bile ponuđene određene količine. Isto je i za Covishield.” (https://www.klix.ba/vijesti/bih/turkovic-nakon-donacije-iz-srbije-nije-problem-nabaviti-covishield-vakcinu-iz-indije/210302029)

U trenutku podnošenja krivične prijave imunizacija stanovništva u Federaciji BiH još nije ni započela. Uzrok za nedopustivo kašnjenje u procesu nabavke vakcina jeste isključivo neodgovornost i kršenje zakonskih obaveza premijera i ministra zdravstva Federacije BiH. Vlada Federacije BiH je u periodu od 22. 12. 2020. do 05. 03. 2021. godine zasijedala 10 puta: niti na jednoj sjednici vlade održanoj u navedenom periodu nije razmatrana direktna nabavka vakcine. Na sjednicama Vlade Federacije BiH održanih na dane 22. 12. 2020., 28. 12. 2020., 08. 01. 2021., 04. 02. 2021., 11. 02. 2021. i 18. 02. 2021. nije postojala niti jedna tačka dnevnog reda koja bi se mogla na bilo koji način dovesti u vezu sa epidemijom virusa COVID – 19.

Prijavljeni su bili potpuno svjesni opasnosti koja prijeti u slučaju propuštanja nabavljanja vakcina makar za najugroženije kategorije radnika u zdravstvenoj djelatnosti i najpogođenijih slojeva stanovništva. Vlada Federacije BiH je tek na telefonskoj sjednici 05. 03. 2021. godine zaključila da će posebnom odlukom formirati ad hoc tim za pregovore sa proizvođačima vakcina. Nerazmatranje direktne nabavke vakcina i nepoduzimanje niti jedne aktivnosti ka ostvarivanju tog cilja,  sve do 04. 03. 2021. godine, dakle u periodu u kojem je veliki broj građana BiH izgubio život, predstavlja eklatantan primjer neobavljanja službene dužnosti prijavljenih. Takav odnos prijavljenih prema svojim zakonskim obavezama predstavlja, po svome intenziteteu, stepenu ugroze, vremenskom kontiunuiteteu i stepenu ugroženosti pravnih dobara, predstavlja izvršenje krivičnog djela Zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH, odnosno člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Posljedica neobavljanja dužnosti, odnosno zloupotrebe službenog položaja od strane prijavljenih funkcionera u pogledu propuštanja nabavki vakcina ogledaju se u onemogućavanju građana da se imunizacijom, putem vakcinisanja, zaštite od zaražavanja virusom COVID – 19; u povećanom broju zaraženih i povećanom broju smrtnih slučajeva po kojima je stanje u Bosni i Hercegovini jedno od najgorih u poređenju sa svim zemljama Evrope; u trajnim posljedicama po zdravlje zaraženih; i, naročito, u smrtnim slučajevima onih kategorija stanovništva koje su prema prvobitnom planu od 14. o1. 2021. godine trebali biti vakcinisani, odnosno imunizirani.

To se prije svega odnosi na zdravstvene radnike koji zbog prirode svoga posla najčešće i obolijevaju na radnom mjestu. Prema dostupnim informacijama, od početka pandemije do februara mjeseca 2021. godine, od posljedica izazvanih zarazom COVID – 19, preminuli su ljekari: Samir Hundur, Smail Durmišević, Marijana Filipovska-Mušanović, Dragoljub Brenjo, Velibor Blažević, Arif Begić, Ibrahim Mehmedić, Mirsada Omerbegović-Pašić, Dževad Balta, Alica Ćurić, Adnan Hašimbegović, Pero Lovrić, Abud Sarić, Šefik Pašagić, Sead Jamakosmanović, Jovan Petković,  Mirsad Peco, Džemila Kulenović, Ferid Tutić, Enes Slatina, Žan Pehar, Vlado Miljko, Nevzeta Turbo, Bakir Kapetanović, Adnan Burina.

Barem dio ljudskih života bio bi spašen da su prijavljene osobe obavile svoje dužnosti i osigurali nabavku vakcina.
Ovdje ističemo slučaj doktora Adnan Burina, šef odjeljenja za kliničku neurofiziologju i neuromišćne bolesti, Klinike za neurologiju UKC Tuzla: on je  preminuo dana 10. 03. 2021. godine, odnosno dva mjeseca nakon donošenja Plana za vakcinaciju stanovništva, odnosno dva mjeseca i 15 dana nakon što je počela imunizacija zdravstvenih radnika u susjednoj Republici Srbiji.

Osim toga, brojni su smrtni slučajevi diljem Bosne i Hercegovine osoba starijih od 65 (šezdesetipet) godina, a koji su također, prema planu vakcinacije, trebali biti vakcinisani, a da su nadležni ispunili svoje zakonske obaveze i osigurali nabavku vakcina. Veliki je broj osoba koji su u međuvremenu oboljeli od COVID – 19, i koji će za sobom vući teške posljedice, i čiji život nikad više neće biti isti, a iz razloga što isti nisu vakcinisani onda kada su to morali biti.

Bosna i Hercegovina je trenutno deveta država na svijetu po broju smrtnih slučajeva na 1000 stanovnika. Naime, dok je svjetski prosjek 0,34 smrtna slučaja na 1000 stanovnika, u BiH je taj broj 1,75 na 1000 stanovnika, odnosno 5 puta veći od svjetskog prosjeka (Podaci preuzeti dana 17. 03. 2021. sa internet stranice https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?)
Ekonomske posljedice po privredu Bosne i Hercegovine, i po egzistenciju jednih od najsiromašnijih stanovnika u Europi, će biti tolike da će po svojim negativnim učincima premašiti i ove tragične brojke stradalih direktno od zaraze COVID – 19.

Kako je i navedeno u ovoj krivičnoj prijavi, ni Vijeće ministara BiH, ni Vlada FBiH u periodu od šest mjeseci nisu čak ni razmatrali mogućnost direktne nabavke vakcine. Da je postojala realna mogućnost blagovremene nabavke vakcina pokazuje iskustvo susjedne Republike Srbije koja je  u istom periodu obezbijedila vakcinisanje oko 2.000.000 svojih građana. Postupanje prijavljenih lica odgovornih za djelovanje Vijeća ministara i rada nadležnih ministarstava odnosno za stanje u oblasti zdravstva ima sva obilježja zloupotrebe službenog položaja, sa izuzetno teškim posljedicama.

Svrha ove krivične prijave je da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, naloži mjere sa ciljem postupanja po ovoj prijavi radi provjera njenih navoda, te prikupi dokaze koje cijeni potrebnim, posebice iz razloga što je ova krivična prijava zasnovana na bazi javno dostupnih informacija, sa ciljem podizanja optužnice protiv odgovornih lica navedenih u krivičnoj prijavi.

U pripremi ove krivične prijave, imao sam veliku podršku velikog broja građana, uključujući ljekare, pravnike i osobe iz različitih oblasti društvenog života.

S obzirom na uvjete pandemije, nije bilo cjelishodno organizirati zajedničko potpisivanje krivične prijave, a pojedinačno potpisivanje bi zahtijevalo veoma mnogo vremena.  To je jedini razlog zbog koga sam samo ja potpisao krivičnu prijavu, ali će biti omogućen i putem medija objavljen način da se prijavi pridruže odnosno da je podrže svi koji to žele.

Za podnosioce krivične prijave:
dr. Bakir Nakaš

Građani u čije ime je podnešena krivična prijava:

Abdulah Sidran, Anto Domazet, Almir Kurt, Bojan Hadžihalilović, Dino Mustafić, Esad Bajtal, Jasmin Duraković, Maja Gasal Vražalica, Mehmed Kundurović, Mirsad Đugum, Mišo Marić, Mustafa Demir, Nataša Gaon Grujić, Nerzuk Ćurak, Ramiz Mehmedagić, Ranko Rihtman, Senad Pećanin, Senad Zaimović, Slobodan Andrić, Suad Kurtagić, Zlatko Dizdarević, Zlatko Šoše, Zvonimir Nikolić, Žarko Papić.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti