Ajanović: Zbog nemoralne borbe za vlast ugrožena je egzistencija građana TK

0

Blokiranje usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu od strane pretendenata na zakonodavnu vlast i funkcije u Vladi TK iz SDP-a, PDA i Naše stranke rezultirat će ugrožavanjem egzistencije i života građana, obzirom da blokada normalnog funkcionisanja kantonalnih institucija za sobom povlači, osim udara na boračku populaciju i socijalno ugrožene građane, i nehumani udar na sve građane u TK, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Onemogućavanjem rasprave o Budžetu TK, te neusvajanje finansijskog plana Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ili Odluke o privremenom finansiranju, građani bi mogli ostati bez besplatne zdravstvene zaštite a zdravstveni radnici bez plata.

Borba za vlast političkih stanaka je sastavni dio politike, ali ovakav vid političke borbe za funkcije od strane SDP-a i njihovih ogranaka u PDA i Našoj stranci krajnje je nehuman i zločinački usmjeren prema građanima, te ostavlja obavezu na podizanje građanske svijesti i opravdanog bunta. Samo građanskim buntom kakav je iskazan u februaru 2014. godine kada su građani vatrom otjerali sa vlasti tadašnju koaliciju SDP-SDA, može se odgovoriti na nemoralnu politiku SDP-a, PDA, Naše stranke i njima sličnih – kojom ugrožavaju egzistenciju, zdravlje i živote građana zbog vlastitih interesa, navodi predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.