Ajanović uputio ultimatum Imamoviću: Ako ne pustiš grijanje u roku od 24 sata, pokrećem inicijativu za tvoju smjenu!

0

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja odluku Vlade Kantona Sarajevo da se da nalog Toplanama za pokretanje postrojenja za zagrijavanje stanova, uz naznaku da je Vlada morala reagovati i ranije obustavom remonta, kako bi se zaštitili građani od izrazito niskih temperatura.

Neophodno je da se na svim nadležnim nivoima vlasti, uključujući kantone, gradove i opštine – donesu odluke da se ubuduće zbog očigledne promjene klime remont sistema centralnog grijanja provodi u toku ljeta, a da je sistem grijanja u stalnoj funkciji u minimalnom kapacitetu koji je dovoljan za zagrijavanje stanova i ustanova, te da se plaćanje vrši iz budžeta nadležnih nivoa vlasti, kako bi se izbjeglo ponavljanje stanja u kojem građani danima traže milost vladara da zaštite djecu od hladnoće i spriječe ugrožavanje zdravlja svih a posebno penzionera.

Odluka Vlade Kantona Sarajevo, iako zakašnjela, pokazuje svu brutalnost vlasti gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, koji ignoriše svakodnevne zahtjeve za puštanje  grijanja u minimalnom kapacitetu, posebno zbog okolnosti da je sistem centralnog grijanja u Tuzli najjednostavniji i najjeftiniji, pogotovo u odnosu na toplane u Sarajevu.

Mirnes Ajanović javno poziva Jasmina Imamovića da poduzme sve potrebne radnje da se najkasnije u roku od 24 sata pusti grijanje u Tuzli, a ukoliko se grijanje ne pusti BOSS će podnijeti zvaničan zahtjev Gradskom vijeću Tuzla za pokretanje postupka smjene gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića.