Zbog oduzimanja predmeta “Imamović”: Tužilac Spasojević podnio disciplinsku prijavu protiv Tomislava Ljubića i Nihada Haličevića

0

Zamjenik glavnog tužioca TK, Jezdimir Spasojević, Uredu disciplinskog tužioca VSTV podnio je prijavu protiv glavnog tužioca TK, Tomislava Ljubića i tužioca ovog tužilaštva, Nihada Halilčevića, zbog, kako navodi, „ozbiljnog kršenja službene dužnosti ili dovođenja u pitanje povjerenja javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva“.

Spasojević je ovim povodom uputio saopćenje za javnost u kojem se navodi:

Dana 27.04.2020.godine Glavni tužitelj Tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić je donio Odluku broj A-188/20 kojom mi oduzima jedan „specijalan“ predmet i dodjeljuje ga tužiocu ovog tužilaštva Nihadu Halilčeviću na postupanje.

Šta je to tako interesantno u pomenutom predmetu? Pa po mom mišljenju interesantan je možda osumnjičeni, jer se radi o tuzlanskom gradonačelniku Jasminu Imamoviću.
Pobuda za donošenje ove Odluke je Ljubićeva nesavladiva Ijubav prema zakonitošću i zaštiti ljudskih prava osumnjičenog Imamovića. Doduše, kad bolje razmislim, u ovoj svojoj šestogodišnjoj karijeri tužioca Kantonalnog tužilaštva ne mogu se sjetiti niti jednog slučaja ovakve Ljubićeve dirljive brige o osumnjičenicima u njegovoj sedmogodišnjoj karijeri tužilačkog šefa. Obični radni tužilac nikad nije ni bio.

A da je takve brige trebalo biti govore nam neki spektakularno najavljivani slučajevi ovog tužilaštva koji su završili debaklom na sudu i pravosnažno oslobađajućim presudama. Pa ću iskoristiti ovo saopštenje da upitam kolegu Ljubića smatra li sada, retrospektivno, da je trebao razmatrati eventualne nezakonitosti i povrede ljudskih prava osumnjičenih u predmetima protiv, recimo, tuzlanskog advokata Stjepana Ćaćića, bivšeg kantonalnog ministra Husića, Tuzla Kvarca i drugih koji su završeni oslobađajućim presudama, čime je sud efektivno rekao da su bili neosnovani ili nezakoniti. Tu nam je nedostajala njegova samoproglašena stručnost da nam spasi kantonalni budžet od ogromnih troškova koje ćemo morati nadoknaditi oslobođenima.

Sigurno ta briga nema nikakve veze sa osumnjičenikom Imamovićem, već će taj predmet puno bolje i profesionalnije sagledati kolega Halilčević sa kojim Ljubić ima sadržajno bolje razumijevanje. Kako i ne bi, kada ga je Ljubić, kao advokat, branio od optužbi za koruptivna krivična djela. Na kolegu Halilčevća naravno mislim, a ne na osumnjičenog gradonačelnika. Kao advokat, ovog drugog nije branio, bar koliko mi je poznato.

Krivičnu prijavu protiv Imamovića (lijevo) podnio je Enver Bijedić, bivši direktor Direkcije za izgradnju

Međutim, premda, shodno Ljubiću, posjedujem skromno tužilačko znanje, ipak sam primijetio neke nezakonitosti, kršenja pravilnika i odluka pri donošenju ove sporne Odluke. Tako u najmanju ruku djeluje čudno da je kolega Ljubić, koji je prethodno potpuno nestao sa tužilačke scene pojavom virusa korona, nešto slično je, kako čujem, izveo i sa ratišta u ovoj našoj napaćenoj državi. Dana, 27.04.2020. godine ipak je odlučio prekršiti važeću Odluku VSTS BIH o organizaciji rada poznanika sa kojima dolazi u kontakt, čime je na opisani način počinio prekršaj iz člana 57. tačka 17. Zakona o VSTS BiH.

Napominjem da je u samoj tački 9. važeće Odluke VSTS BiH koja je prekršena od strane prijavljenog Ljubića izričito navedeno da njeno nepoštivanje povlači odgovornost! – navodi se u saopćenju za javnost Jezdimira Spasojevića.

U disciplinskoj prijavi protiv Ljubića, Spasojević tvrdi da je predmet protiv Imamovića prosto dodijelio drugom tužiocu, Haličeviću, „bez zalaženja u istražne radnje koje je pootrebno preduzeti i to predmeta koji se odnosi isključivo na koruptivna djela koje se nalazi u inicijalnoj fazi istrage“. Kako se ne radi o pritvorskom predmetu, navodi Spasojević, Ljubić je ovim činom u situaciji pandemije virusa korona, okarakterisao slučaj da nije hitan, čime ga je stavio u fazu mirovanja.

Podsjeća i na odredbu prema kojoj tužilac može ostvariti uvid u predmet drugog tužioca samo na osnovu njegovog odobrenja, što u ovom slučaju nije ispoštovano.

U disciplinskoj prijavi protiv kolege Halilčevića, Spasojević se poziva na član 57. tačka 23. Zakona o visokom sdudskom i tužilačkom vijeću. Tvrdi da je „u zapisniku kolegija odsjeka i Tužilaštva TK od 13. marta ove godine, primjetio da je šef odsjeka i tužilac Nihad Haličević ostalim prisutnim tužiocima predočavao povjerljivu dokumentaciju iz predmeta T03 0 KTK 0087476 20 u kojem je osumnjičen Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, a sve to kako bi se ishodovala naredba o obustavi istrage u ovom predmetu“.

Spasojević u prijavi zaključuje da nikakvo odobrenje Halilčević nije tražio od njega kako bi ostvario uvid u predmet, učinio ga je dostupnim drugima i time ga nepovratno kompromitovao. S tim u vezi, traži da Halilčević snosi disciplinsku i krivičnu odgovornost.

Saopćenje

Tuzlalive.ba