Freelancerima se naplaćuju doprinosi, a zdravstveno osiguranje nemaju

0

Iz Udruženja Freelance u BiH godinama su upozoravali na nepravdu, Ombudsmeni potvrdili da su im prekršena ljuska prava, a federalna vlast nastavljala po svom…

Borba radnika i poslodavaca u Federaciji BiH sa predstavnicima vlasti godinama traje. Izmjene fiskalnih zakona koje bi donijele povećanje primanja radnicima nisu bile u fokusu prethodne vlasti, a ni nova vlast nije posebno požurila da uredi ovaj zapušteni segment na koji godinama upozoravaju brojni ekonomisti.

Ekonomista Admir Čavalić, zastupnik Stranke za BiH u Parlamentu FBiH sa kolegom Harisom Silajdžićem u parlamentarnu proceduru uputio je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima FBiH koji bi, ukoliko bi bio usvojen, konačno otklonio dugogodišnju nepravdu koja se nanosi freelancerima.

Platiš doprinos, a usluge nema

Izmjenama je predviđeno da se briše obaveza naplate za zdravstveno osiguranje od 4 % i naplata iznosa od 6 % za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Čavalić ističe da je ovakvo rješenje neophodno sve dok se ne izmijeni Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH i Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH koji moraju predvidjeti da lica koja uplaćuju za određene usluge iste moraju biti u mogućnosti i koristiti.

“To je suština čitave priče. Zakonski se naziva doprinosom i ima nekoliko odlika doprinosa, jer se kroz sistem doprinosa taj novac namjenski koristi, jer ide u PIO i Zavod zdravstvenog  osiguranja, međutim, ključna pretpostavka da bi se nešto zvalo doprinosom je izostavljena, a to je da subjekat koji uplaćuje doprinose može ostvariti određeno pravo po osnovu navedenog doprinosa. Dakle, on doprinosi za izgradnju zdravstvenog osiguranja, ali s druge strane to treba da podrazumijeva da u reciprocitetu ima neki benefit od navedenog, da može koristiti  zdravstveno osiguranje ili da može biti korisnik PIO kada za to dođe vrijeme. Freelanceri to godinama ne mogu i ovaj član zakona je nepravedan i diskriminirajući”, govori za Buku Čavalić.

Vlada ignorisala preporuke Ombudsmena

Da je ovaj član zakona diskriminirajući, prije dvije godine su potvrdili i iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Naime, Ombudsmeni za ljudska prava BiH, uvažili su žalbu makroekonomskog analitičara Faruka Hadžića kojom je ukazao na činjenicu da se od svih koji na području Federacije BiH zarađuju bez stalno zasnovanog radnog odnosa, naplaćuje doprinos za uslugu zdravstvenog osiguranja, koje ne mogu koristiti.

“Na kraju su izdate dvije PREPORUKE i to jedna prema Vladi FBiH, druga prema Parlamentu FBiH, a kako bi se otklonile ove odredbe Zakona gdje se pojedine skupine dovode u neravnopravan položaj, kako u postojećem Zakonu, tako i novom Prijedlogu. Naglašeno je da Vlada i Parlament trebaju da ‘razmotre mogućnost izmjena’ i trenutno važećih zakonskih odredbi Zakona o doprinosima, kojima je također propisana obaveza uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje ove kategorije lica, pri čemu ne ostvaruju prava iz ove oblasti”, pojasnio je tada Hadžić.

Međutim, preporuke Ombudsmena nisu zanimale Vladu Federacije BiH u prethodnom mandatu, pa se tako u Prijedlogu zakona o doprinosima FBiH, koji je bio u parlamentarnoj proceduri, ovaj doprinos povećava na 13,5%, i dalje bez mogućnosti korištenja usluge.

Bojazan da će sve ostati isto

Ovaj prijedlog zakona, za koji je samo riječi hvale imala prošla Vlada FBiH, a nikako poslodavci i freelanceri, povučen je iz parlamentarne procedure dolaskom nove vlade.

“Zašto smo ovo predložili? Sada imamo izradu novih fiskalnih zakona, prije svega, zakona o doprinosima, porezu na dohodak i naravno, to će biti paket sa zakonom o minimalnoj plati. Bojim se da će se ovaj član u tim izmjenama zadržati, ako ne reagujemo na vrijeme. Zbog toga smo ovo sada i pustili u proceduru kao prijedlog, da se izbaci iz ovog aktuelnog, ili da ne uđe da stavka u  ta nova zakonska rješenja”, kaže nam Čavalić, te pojašnjava problematiku zakona koji su doveli do nepravde i diskriminacije prema određenim kategorijama.

“Ovdje se ne radi toliko o članu zakona kojeg mi predlažemo da se briše, koliko o dva druga zakona koja se odnose na PIO i zdravstveno osiguranje. Ta dva zakona nisu usklađena s postojećim fiskalnim zakonom, a bojazan je da neće biti usklađeni ni s budućim fiskalnim zakonom. Do sada je uvijek izostajala politička volja da se to uradi. Bilo je uvijek volje da ljudi moraju plaćati neke doprinose, ali nije bilo političke volje da im se omogući da po osnovu tih doprinosa mogu otići u bolnicu i normalno koristiti usluge zdravstvenog osiguranja”, objašnjava Čavalić.

Konstatuje kako se moraju ukinuti obaveze freelancera, dok se ne riješe njihova prava.

“Svakom laiku je jasno da je ovo kršenje ljudskih prava, što su potvrdili i Ombudsmeni za ljudska prava BiH”, poručuje on.

Laiku možda jeste jasno, ali nije bilo jasno federalnim vlastima prethodnih nekoliko godina, tako da su preporuke Ombudsmena ostale neprovedene, a ljudska prava se nastavila kršiti. Da li će biti jasno novoj Vladi FBiH saznat ćemo uskoro.

Iz Udruženja Freelance u BiH godinama su upozoravali na ovu nepravdu, i mnogo prije nego je to institucionalno potvrđeno. No, kao i u slučaju drugih radnika, niko od predstavnika vlasti ih nije slušao.

Freelanceri su u više navrata govorili kako ne bježe od svojih obaveza, ali da ne mogu pristati da im se uzima od teško zarađenog novca, a da pritom nemaju nikakva prava.