23.02.2024.
HomeNovostiPribavili korist političkoj partiji SDP u vidu nezakonitog finansiranja: Bivši premijer USK...

Pribavili korist političkoj partiji SDP u vidu nezakonitog finansiranja: Bivši premijer USK pravosnažno osuđen

Kantonalni sud u Livnu potvrdio je prvostepenu osuđujuću presudu Općinskog suda u Bosanskoj Krupi od 17. januara 2022. godine, kojom je Hamdija Lipovača, bivši premijer Unsko sanskog kantona, osuđen zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Također, potvrđena je i prvostepena presuda za Mahira Midžića i Jasmina Hošića, koji su bili savjetnici premijera, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja u pomaganju.

„Naime, osuđeni su 2014. godine na štetu budžeta USK-a, postupajući u okviru svojih službenih funkcija u Vladi USK pribavili korist političkoj partiji SDP u vidu nezakonitog finansiranja iste, na način da su iz tekuće rezerve budžeta isplatili političkoj partiji SDP novčani iznos od 5.000 maraka. Osuđenima su izrečene uslovne osude kako je to navedeno u prvostepenoj presudi, ali i obaveza da nadoknade štetu Unsko sanskom Kantonu u iznosu od 5.000 maraka“, navedeno je u obrazloženju presude.

Podsjećamo da je ovo druga pravosnažna presuda protiv Lipovače, obzirom da je u septembru 2020. godine pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koja se neće izvršiti ukoliko osuđeni u roku od dvije godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Lipovača je tada osuđen jer je kao načelnik Općine Bihać, mimo propisanih tenderskih procedura, s jednim privatnim preduzećem sklopio ugovor za izradu studije izvodljivosti vodnih resursa na području Bihaća. Pomenutom preduzeću je isplaćeno 50.000 maraka, ali studija nikada nije urađena, pa je općinski budžet oštećen za pomenuti iznos.

Lipovači je istovremeno naloženo da pričinjenu štetu nadoknadi.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti