Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Službe za zapošljavanje TK Senada Muhamedbegovića

0

Općinski  sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv bivšeg direktora Službe za zapošljavanje TK Senada Muhamedbegovića (57) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Postoji osnovana sumnja da je Muhamedbegović, obavljajući funkciju direktora Službe za zapošljavanje TK, u oktobru 2018. godine postupao suprotno interesima službe i odredbama Pravilnika o radu institucije i bez raspisivanja javnog konkursa  jednoj osobi pribavio korist u vidu zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

Pri tome je bio svjestan da ne postupa u skladu sa zakonom i pravilnikom, jer ta osoba ranije nije obavljala pripravnički staž u instituciji, što bi eventualno omogućilo njeno zapošljavanje bez raspisivanja konkursa uz prethodnu pozitivnu ocjenu mentora, nego je ranije obavljala stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa visokom stručnom spremom, a nakon zaključivanja ugovora o radu na neodređeno je raspoređena na radno mjesto sa srednjom stručnom spremom – saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Postupao je suprotno zakonskoj regulativi i odredbama pravilnika Službe i koristeći  službeni položaj je drugoj osobi pribavio korist.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se Muhamedbegoviću izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja rukovodećih i drugih odgovornih dužnosti u organima uprave i javnim ustanovama.